Фінанси

Відеозаняття

З 19 жовтня відповідно до нового Положення про безперервне професійне навчання аудиторів №400 (зі змінами внсееними згідно з Наказом Міністерства Фінансів №447 від 21.08.2023) записи занять не зааховуються в безперевне професійне навчання аудиторів, але ми рекомендуємо використовувати для проведення внутрішньофірмової підготовки кадрів та їх підвищення кваліфікації, а також як методичний матеріал.

Відеозанняття: «Новації Закону України «Про акціонерні товариства»

12 годин

1400 грн.

Відеозанняття: «Новації Закону України «Про акціонерні товариства»

4 години

590 грн.

Відеозанняття: «Попередження легалізації коштів зароблених злочинним шляхом та фінансування тероризму в країнах ЄС та ОЕСР»

2 години

415 грн.

Відеозанняття: «Теорія та практика управлінського обліку»

40 годин

2750 грн.

Відеозанняття: «Організація і методика реалізації функціональних завдань аудиторського комітету»

40 академ. годин

4800 грн.

Відеозанняття: «Практика визначення збитків підприємств, понесених внаслідок збройної агресії РФ (матеріальні збитки та упущена вигода)»

3 академ. години

490 грн.

Відеозанняття: «Управління ефективністю діяльності»

13 годин

700 грн.

Відеозанняття: «Контрольовані іноземні компанії: їх ідентифікація та особливості оподаткування їх діяльності згідно українського законодавства»

2 години

395 грн.

Відеозанняття: «Сучасна практика фінансового менеджменту»

40 академ. годин

2110 грн.

Відеозанняття: «Найрозповсюдженіші помилки при складанні фінансової звітності за МСФЗ»

8 годин

845 грн.

Відеозанняття: «Теоретичні основи фінансового менеджменту. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках» 

10 годин

625 грн.