Бухгалтерський облік та аудит

Незабаром

Освітній захід: «Аудиторський звіт: огляд практики застосування МСА та вимог регуляторів»

6 годин

12-13 грудня об 11:00

1270 грн.

Освітній захід: «Практикум по складанню інтегрованої звітності»

6 годин

19-20 грудня об 11:00

1290 грн.

Освітній захід: «Організація внутрішньої перевірки якості завдання з аудиту та проведення щорічноі оцінки системи управління якістю»

3 години

28 грудня об 11:00

780 грн.

Відеозаняття

З 19 жовтня 2023 року відповідно до нового Положення про безперервне професійне навчання аудиторів №400 (зі змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства Фінансів №447 від 21.08.2023) записи занять не зараховуються в безперервне професійне навчання аудиторів, але ми рекомендуємо використовувати для проведення внутрішньофірмової підготовки кадрів та їх підвищення кваліфікації, а також як методичний матеріал.

Освітній захід: «Застосування аудиторської вибірки при аудиті фінансової звітності»

10 годин

1980 грн.

Освітній захід: «Практичне застосування норм МСФЗ 16 «Оренда»

3 години

745 грн.

Освітній захід: «Що повинен знати аудитор про ризики»

4 години

865 грн.

Відеозанняття: «Облік та оподаткування об’єктів інтелектуальної власності»

4 години

860 грн.

Відеозанняття: «Кодекс етики в роботі аудитора»

4 години

840 грн.

Відеозанняття: «Новації в звітності емітентів та аудиторів»

3 години

800 грн.

Відеозанняття: «Твердження резидентів «Дія Сіті» в контексті виконання завдань з надання впевненості»

4,5 години

590 грн.

Відеозанняття: «МСФЗ 17:
практика застосування»

12 годин

1400 грн.

Відеозанняття: «Трансфертне ціноутворення очима аудитора»

3 години

540 грн.

Відеозанняття: «Новації Закону України «Про акціонерні товариства»

4 години

590 грн.

Відеозанняття: «Попередження легалізації коштів зароблених злочинним шляхом та фінансування тероризму в країнах ЄС та ОЕСР»

2 години

415 грн.

Відеозанняття: «Теорія та практика управлінського обліку»

40 годин

2750 грн.

Відеозанняття: «Практичні аспекти процесу ідентифікації та оцінки ризиків якості відповідно до МСУЯ 1»

3 години

490 грн.

Відеозанняття: «Організація і методика реалізації функціональних завдань аудиторського комітету»

40 академ. годин

4800 грн.

Відеозанняття: «Практика визначення збитків підприємств, понесених внаслідок збройної агресії РФ (матеріальні збитки та упущена вигода)»

3 академ. години

490 грн.

Відеозанняття: «Особливості визначення справедливої вартості фінансових активів і не тільки – погляд аудитора»

4 академ. години

495 грн.

Відеозанняття: «Основні концепції МСА 540 (переглянутий) «Аудит облікових оцінок та пов’язане з ними розкриття інформації»

4 години

515 грн.

Відеозанняття: «Управління ефективністю діяльності»

13 годин

700 грн.

Відеозанняття: «Контрольовані іноземні компанії: їх ідентифікація та особливості оподаткування їх діяльності згідно українського законодавства»

2 години

395 грн.

Відеозанняття: «Сучасна практика фінансового менеджменту»

40 академ. годин

2110 грн.

Відеозанняття:«Організація процесу виконання завдань з аудиту фінансових звітів та управління його якістю»

40 академ. годин

2150 грн.

Відеозанняття: «Огляд основних вимог та практика застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»

20 академ. години

960 грн.

Відеозанняття: «Головні концепції МСА 220 (переглянутого) «Управління якістю при проведенні аудиту фінансової звітності» 

2 години

410 грн.

Відеозанняття: «Застосування суттєвості при виконанні завдань з аудиту фінансових звітів»

6 годин

600 грн.

Відеозанняття: «Найрозповсюдженіші помилки при складанні фінансової звітності за МСФЗ»

8 годин

845 грн.

Відеозанняття: «Оцінка прийнятності припущення про безперервність діяльності та належного розкриття відповідної інформації під час аудиту фінансової звітності. Вплив подій після звітного періоду на фінансову звітність та аудиторський звіт»

10 годин

525 грн.

Відеозанняття: «Новий підхід до управління якістю на рівні аудиторської фірми» 

10 годин

595 грн.

Відеозанняття:  «Виконання завдання з аудиту фінансової звітності за вимогами МСА»

12 годин

900 грн.


Відеозанняття:  «Застосування аудиторської вибірки під час аудиту фінансової звітності»   

12 годин

900 грн.

Відеозанняття: «Теоретичні основи фінансового менеджменту. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках» 

10 годин

625 грн.