Бухгалтерський облік та аудит

Незабаром

Освітній захід: «Корпоративне управління»

40 годин

08-09, 12-16, 19-21 лютого

4900 грн.

Освітній захід: «Вимоги МСФЗ до відображення операцій з фінансовими інструментами»

12 годин

20, 23, 27 лютого,01 березня

2200 грн.

Освітній захід: «Оптимізація податків: системні підходи та аналіз практичних кейсів»

8 годин

04-05 березня

1700 грн.

Освітній захід: «Консолідовані фінансові звіти, інвестиції в спільну діяльність»

24 годин

05,08,12,15,19,22 березня

3200 грн.

Освітній захід: «Аудиторська діяльність та її регулювання»

6 годин

25, 28 березня

1200 грн.

Освітній захід: «Облікова політика та інші питання, що враховуються для цілей фінансового звітування»

12 годин

26, 29 березня, 09, 12 квітня

2100 грн.

Освітній захід: «Аудиторський звіт: огляд практики застосування МСА та вимог регуляторів»

6 годин

25, 26 березня

1250 грн.

Освітній захід: «Обов’язки аудитора щодо управління якістю на рівні завдання для аудиту фінансової звітності, а також пов’язані з цим обов’язки партнера із задання»

4 години

27 березня

900 грн.

Освітній захід: «Аудит як складова завдань з надання впевненості»

6 годин

01, 04 квітня

1200 грн.

Методичне забезпечення

Методичні посібники

Методичний посібник - Методика складання аудиторського звіту за результатами виконання завдань з аудиту фінансової звітності загального призначення

електронний формат на USB-флешці

2100 грн.

Методичні матеріали

Ми рекомендуємо аудиторським компаніям використовувати наші методичні матеріали при складанні внутрішньофірмових планів з підготовки персоналу та підвищення його кваліфікації
Методичні матеріали не входять до безперервного професійного навчання аудитора.

Блок «Аудит»

Методичне забезпечення з можливістю обрати необхідну кількість тем

роздатковий матеріал та відеозаняття до нього

велика кількість тем

Блок «Бухгалтерський облік»

Методичне забезпечення з можливістю обрати необхідну кількість тем

роздатковий матеріал та відеозаняття до нього

велика кількість тем

Блок «МСФЗ»

Методичне забезпечення з можливістю обрати необхідну кількість тем

роздатковий матеріал та відеозаняття до нього

велика кількість тем

Блок «Оподаткування»

Методичне забезпечення з можливістю обрати необхідну кількість тем

роздатковий матеріал та відеозаняття до нього

велика кількість тем

Блок «Управлінський облік»

Методичне забезпечення з можливістю обрати необхідну кількість тем

роздатковий матеріал та відеозаняття до нього

велика кількість тем

Блок «Корпоративне управління»

Методичне забезпечення з можливістю обрати необхідну кількість тем

роздатковий матеріал та відеозаняття до нього

велика кількість тем

Блок «Фінансовий аналіз, фінанси підприємства»

Методичне забезпечення з можливістю обрати необхідну кількість тем

роздатковий матеріал та відеозаняття до нього

велика кількість тем

Блок «Фінансовий моніторинг»

Методичне забезпечення з можливістю обрати необхідну кількість тем

роздатковий матеріал та відеозаняття до нього

велика кількість тем