Методичний матеріал за напрямом «Управлінський облік»

Ми рекомендуємо аудиторським компаніям використовувати наші методичні матеріали при складанні внутрішньофірмових планів з підготовки персоналу та підвищення його кваліфікації.

* - застосовується знижка 15% при замовленні відеозаписів на суму ≥ 5 000 грн.

1

Теорія та практика управлінського обліку

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Сутність, джерела та призначення управлінської інформації
  Управлінський облік як складова процесу управління. Роль та місце управлінського обліку в системі сучасного менеджменту. Взаємозв’язок системи обліку та функцій управління. Поняття управлінського обліку. Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку.
  Класифікація витрат за різними ознаками. Місце та роль витрат виробництва у складі витрат діяльності підприємств. Склад витрат виробництва. Характер реагування витрат при змінах обсягу діяльності підприємства. Поведінка змінних, постійних та змішаних витрат при змінах обсягу діяльності підприємства. Визначення коефіцієнта реагування витрат. Оцінка витрат і побудова їх функції. Методи визначення функції витрат, їх сутність і порівняльна характеристика

  Тема 2. Системи і методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)
  Сутність і зміст обліку виробничих витрат. Об’єкти витрат і об’єкти калькулювання. Класифікація систем і методів обліку витрат і калькулювання та їх коротка характеристика. Особливості обліку і розподілу витрат допоміжних виробництв. Проблема розподілу виробничих накладних витрат.
  Калькулювання в системі абсорпшен костинг (повна виробнича собівартість). Формування маржинальної собівартості виробленої та реалізованої продукції (послуг). Узгодження фінансового результату, отриманого в системі абсорпшен костинг та в системі маржинальної собівартості. Сутність та етапи попроцесного калькулювання (метод АВС). Особливості обліку пропускної спроможності. Облік спільних витрат у комплексних виробництвах. Сутність підходу «точно у строк» (JIT) та його вплив на методи обліку собівартості. Облік екологічних витрат підприємства. Значення обліку витрат на забезпечення якості.
  Історія розвитку і впровадження нормативного методу обліку витрат і калькулювання. Порівняльна оцінка елементів методу стандарт-кост і нормативного методу. Організація нормативного господарства підприємства і складання нормативних калькуляцій. Облік зміни норм. Методика і техніка обліку відхилень від норм. Аналіз відхилень від норм та його використання його результатів при застосуванні методу управління «за відхиленнями».
  Поняття і класифікація центрів відповідальності. Принципи обліку, звітності та оцінки діяльності центрів відповідальності. Облік і оцінка діяльності центрів витрат. Облік і оцінка діяльності центрів прибутку. Облік і оцінка діяльності центру інвестицій. Поняття про трансфертні ціни та їх застосування. Функції та методи визначення трансферних цін. Особливості обліку і звітності по сегментах бізнесу.

  Тема 3. Бюджетування
  Бюджет як інструмент системи управлінського контролю, його сутність і функції. Види і форми бюджетів. Загальна характеристика операційного і фінансового бюджетів. Порядок складання і призначення бюджету продажів, бюджету виробництва, бюджету придбання і використання матеріалів, бюджету трудових витрат, бюджету загальновиробничих витрат, бюджету адміністративних витрат і витрат на збут. Методика і техніка контролю за виконанням бюджетів. Призначення і порядок складання гнучких бюджетів. Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету.
  Тема 4. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
  Мета, завдання та зміст аналізу «витрати-обсяг-прибуток». Припущення аналізу «витрати-обсяг-прибуток». Методи аналізу «витрати-обсяг-прибуток». Визначення точки беззбитковості, запасу міцності, операційного важеля та інших аналітичних показників. Розрахунок обсягу діяльності, необхідного для бажаного прибутку; визначення (планування) прибутку за певного обсягу діяльності. Графічні методи аналізу. Аналіз чутливості прибутку до зміни різних параметрів діяльності підприємства.

  Тема 5. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських та інвестиційних рішень
  Релевантний підхід до управління. Поняття про релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття рішень. Пошук альтернативних варіантів дій і вибір найбільш оптимального з них. Використання аналізу «витрати-обсяг-прибуток» у процесі прийняття рішень. Аналіз типових варіантів альтернативних рішень: виробляти або купувати, прийняття або відмова від спеціального замовлення, припинення діяльності неприбуткового сегмента; формування оптимальної виробничої програми; ціноутворення тощо.
  Особливості рішень стосовно капітальних інвестицій та їх відмінність від поточних ( операційних ) рішень. Стадії бюджетування капітальних інвестицій. Визначення втрат і вигід, пов’язаних зі здійсненнім проектів капітальних інвестицій. Методи оцінювання проектів капітальних інвестицій на основі чистої теперішньої вартості та внутрішньої норми прибутковості. Методи , що не враховують вартості грошей з урахуванням часу : період окупності і облікова норма прибутковості. Особливості оцінювання інвестиційних проектів за умов обмеженого фінансування.

Тривалість: 40 годинВартість:* 2500 грн.

2

Управління ефективністю діяльності

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Сучасні методи обліку витрат і управлінського обліку.
  Цільове управління собівартістю. Облік витрат життєвого циклу. Аналіз релевантних витрат. Аналіз «витрати-обсяг-прибуток» (CVP-аналіз).

  Тема 2. Методи прийняття управлінських рішень.

  Виявлення лімітуючих чинників в ситуації наявності критичних ресурсів і вибір доцільних технік. Визначення оптимального виробничого плану в ситуації, коли є один лімітуючий чинник. Формулювання і вирішення завдань, що стосуються декількох критичних ресурсів. Пояснення факторів, що впливають на встановлення ціни на товар або послуги. Пояснення і вміння застосовувати різні стратегії ціноутворення. Прийняття рішень в умовах невизначеності.

  Тема 3. Оцінка і контроль ефективності бізнесу.
  Аналіз показників ефективності підприємств (фінансові та нефінансові показники ефективності).

Тривалість: 13 годинВартість:* 1300 грн.

Етапи отримання методичного матеріалу

1

Реєстрація на сайті

Залиште свою заявку на участь у даному заході та очікуйте листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.

2

Оплата рахунку

Сплатіть за участь у заході та очікуйте посилання на свою електронну адресу з доступом до відеозанять. Всі матеріали заходу завантажуються.

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Після того, як оплата буде успішно пройдена - ми надішлемо на пошту доступ для отримання матеріалів.

Зареєструватися для отримання рахунку

Реєстрація на:*

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.