Методичний матеріал за напрямом «Оподаткування»

Ми рекомендуємо аудиторським компаніям використовувати наші методичні матеріали при складанні внутрішньофірмових планів з підготовки персоналу та підвищення його кваліфікації.

* - застосовується знижка 15% при замовленні відеозаписів на суму ≥ 5 000 грн.

1

Аналіз змін в податковому законодавстві та підготовка до річної звітності

 • Програма методичниго матеріалу

  Блок 1. Податок на прибуток підприємств та фінансова звітність
  Блок 2. Податок на додану вартість
  Блок 3. Єдиний податок
  Блок 4. Адміністрування податків поточний стан

Тривалість: 8 годинВартість:* 900 грн.

2

Іноземні компанії в контексті податкового законодавства України

 • Програма методичниго матеріалу

  1. Основні тенденції в міжнародному оподаткуванні та їх інтеграція в національне законодавство.
  2. КІК: новації, актуальна практика оподаткування та звітування.
  3. Оподаткування доходів нерезидентів в Україні.
  3.1 Дивіденди, проценти, роялті та інші доходи;
  3.2. Представництва нерезидентів: визнання постійних представництв та їх оподаткування;
  3.3. Статус резидента України;
  3.4. Застосування угод про уникнення подвійного оподаткування;
  3.5. Судова практика
  4. Оподаткування фізичних осіб. Статус резидента України.

Тривалість: 6 годинВартість:* 600 грн.

3

Оптимізація податків: системні підходи та аналіз практичних кейсів

 • Програма методичниго матеріалу

  Блок 1. Управлінські аспекти податкового планування та оптимізації1. Аналіз понять «податкове планування», «оптимізація податків», «мінімізація податків», відмінностей між ними.
  2. План BEPS (боротьба з розмиванням податкової бази на міжнародному рівні) та вплив провадження його кроків на умови ведення бізнесу в Україні.
  2. Основи податкового планування, бюджетування податків, розрахунок рівня податкового навантаження підприємства.
  3. Мета, типові схеми та ризики при застосуванні різних схем оптимізації податкового навантаження на бізнес.
  Блок 2. Практичні підходи до оптимізації податків1. Єдиний податок – правила використання при оптимізації
  2. Застосування норм бухгалтерських стандартів з метою оптимізації
  3. Оптимізація податків при виплаті доходів фізичним особам
  3. Фінансовий ринок – схеми оптимізації з використанням фінансових інструментів
  4. Фінансовий лізинг, оренда, торгівля з відстроченням або в розстрочку.
  5. Міжнародні схеми оптимізації податків. Аналіз змін у правовому регулюванні відносин з нерезидентами.
  Блок 3. Аналіз змін в адмініструванні податків та моніторингу контролюючим органом ризикових операцій платників податків1. Операції з пов’язаними особами: чи є додаткові податкові ризики?
  2. Контрольовані іноземні компанії та додаткові ризики, пов'язані з оподаткуванням їх діяльності в Україні.
  3. Тест основної мети: що це таке и як виконувати
  4. Особливості адміністрування податків під час воєнного стану, правила проведення податкових перевірок та застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.

Тривалість: 8 годинВартість:* 800 грн.

4

Податкові перевірки: практика проведення, типові порушення, стратегії платника податків в процесі оскарження результатів податкової перевірки

 • Програма методичниго матеріалу

  Блок 1. Види та регламент проведення ДПС податкових перевірок
  1. Види податкових перевірок, права та повноваження контролюючого органу та платників податків у процеті проведення податкових перевірок.
  2. Камеральні перевірки: сутність, порядок проведення, терміни складання актів за результатами камеральних перевірок.
  3. Документальні планові податкові перевірки: порядок формування плану-графіку перевірок, підстави для призначення, регламент проведення. Тривалість перевірки. Терміни складання довідок/актів перевірки за результатами проведення планової перевірки.
  4. Документальні позапланові податкові перевірки: підстави для призначення, порядок проведення, терміни складання довідки/акту перевірки за результатам позапланової продаткової перевірки. Порядок проведення камеральних та позапланових податкових перевірок при бюджетному відшкодуванні ПДВ.
  5. Фактичні податкові перевірки: підстави для призначення, порядок проведення, терміни складання довідки/акту перевірки за результатам позапланової продаткової перевірки.

  Блок 2. Порядок оскарження результатів податкових перевірок
  1. Порядок надання заперечень на акт перевірки
  2. Процедури оскарження акту перевірки у адміністративному порядку. Вимоги до складання скарги та терміни адміністративного оскарження акту перевірки. Приклад складання адміністративної скарги.
  3. Оскарження акту перевірки у судовому порядку.

  Блок 3. Аналіз практики складання контролюючими органами актів перевірки та типових порушень, що встановлюються контролюючими органами
  1. Структура акту перевірки?
  2. Типові формулювання порушень, що встановлюються контролюючим органом за результатами перевірки правильності розрахунку платниками податку на додану вартість.
  3. Типові формулювання порушень, що встановлюються контролюючим органом за результатами перевірки правильності розрахунку платниками податку на прибуток підприємств.
  4. Приклади спростування платниками неогрунтованих позицій контролюючого органу при встановленні податкових правопорушень у актах перевірок.

  Блок 4. Особливості призначення та проведення податкових перевірок органами ДПС під час воєнного стану
  1. Особливості формування плану-графіку перевірок
  2. Обмеження при проведенні органами ДПС податкових перевірок
  3. Терміни позовної давності притягнення платника до відповідальності за порушення податкового законодавства

Тривалість: 8 годинВартість:* 800 грн.

5

Контрольовані іноземні компанії: їх ідентифікація та особливості оподаткування їх діяльності згідно з українським законодавством

 • Програма методичниго матеріалу


Тривалість: 4 годинВартість:* 400 грн.

6

Облік та оподаткування об’єктів інтелектуальної власності

 • Програма методичниго матеріалу

  Блок 1. Особливості бухгалтерського обліку інтелектуальної власностіПоняття нематеріального активу. Види нематеріальних активів. Ідентифікація та визнання в обліку нематеріальних активів.
  Особливості визначення первісної вартості нематеріального активу в залежності від його виду та способу отримання.
  Подальший облік нематеріальних активів після первісного визнання. Умови переоцінки в обліку НМА та відображення за справедливою вартістю.
  Амортизація нематеріальних активів: особливості визначення термінів використання НМА, метод амортизації, ліквідаційна вартість.
  Документування операцій з нематеріальними активами, інвентаризація нематеріальних активів.
  Відмінності в обліку нематеріальних активів між П(С)БО 8 та МСБО 38.
  Блок 2. Оцінка об’єктів інтелектуальної власності за справедливою вартістюВ якому випадку для облікових цілей необхідна оцінка об’єктів інтелектуальної власності
  Методики та алгоритми визначення справедливої вартості об’єктів інтелектуальної власності
  Джерела інформації, що використовуються при здійсненні оцінки об’єктів інтелектуальної власності
  Блок 3. Режим «ДІЯ СІТІ»Види діяльності, що дозволяють суб’єкту господарювання обрати правовий режим Дія Сіті.
  Порядок оподаткування резидентів Дія Сіті
  Особливості звітування резидента Дія Сіті
  Підстави та особливості перевірок незалежними аудиторами резидентів Дія Сіті. Вимоги щодо складання звітів аудиторів за результатами перевірки резидентів Дія Сіті
  Блок 4. Облік та оподаткування роялті Як ідентифікувати роялті та правильно класифікувати їх у бухгалтерському обліку у складі доходів або витрат
  Роялті та ПДВ, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок.
  Зона високого ризику при коригуванні фінансового результату - виплати роялті нерезидентам.
  Оподаткування роялті, виплачуваного нерезидентам, податком на доходи нерезидента с джерелом походження на території Україні. Дія міжнародних договорів про усунення подвійного оподаткування. Як ідентифікувати бенефіціарного отримувача роялті.
  Огляд консультацій та роз’яснень фіскальних органів і судова практика в податкових суперечках щодо роялті.
  Блок 5. Операції з програмною продукцієюІдентифікація та відображення в обліку операцій з програмною продукцією
  Подальший облік програмної продукції, відображення витрат на оновлення, доопрацювання програмної продукції, особливості формування доходів та витрат
  Особливості оподаткування ПДВ операцій з програмною продукцією в 2023 році
  Огляд актуальних консультацій та роз’яснень ДПС щодо оподаткування операцій з програмним забезпеченням

Тривалість: 8 годинВартість:* 800 грн.

Етапи отримання методичного матеріалу

1

Реєстрація на сайті

Залиште свою заявку на участь у даному заході та очікуйте листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.

2

Оплата рахунку

Сплатіть за участь у заході та очікуйте посилання на свою електронну адресу з доступом до відеозанять. Всі матеріали заходу завантажуються.

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Після того, як оплата буде успішно пройдена - ми надішлемо на пошту доступ для отримання матеріалів.

Зареєструватися для отримання рахунку

Реєстрація на:*

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.