Підготовка та атестація асистента аудитора

Розпочато набір на підготовку та атестацію асистента аудитора!

Ознайомтесь з детальною інформацією проходження підготовки та іспитів, що зазначена нижче.

Деталі участі

Тривалість: 135 академ. годин

Форма проведення підготовки: відеозаняття

Форма проведення іспиту: тести

Вартість: для студентів: 1000 грн. (800 грн. підготовка + 200 грн. іспит)для інших: 3000 грн. (2500 грн. підготовка + 500 грн. іспит)

Підготовка проводиться Вищим навчальним закладом післядіпломної освіти "Статус", що видає сертифікат за кожним прослуханим курсом.
Іспити з атестації асистента аудитора приймає Комісія ВПГО "Спілка аудиторів України". У разі успішної здачі кандидату присвоюється кваліфікація "Асистент аудитора", яка дозволяє стати асоційованим членом ВГПО "Спілка аудиторів України".

Хто може пройти підготовку та атестацію асистента аудитора:

1. особи, що мають вищу освіту -2. особи, що навчаються на останніх курсах університету -та працевлаштовані в аудиторській фірмі на посаді, що передбачає участь у виконанні завдань, й в подальшому мають намір пройти атестацію аудитора у відповідності до вимог статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність

Підготовка до атестації асистента аудитора включає наступні курси:

● аудит;● МСФЗ;● управління ефективністю діяльності;● фінансовий менеджмент.

Підготовка до іспитів може проводитись за двома формами:

1. самостійно (опрацювання методичних матеріалів та навчальних посібників)
2. дистанційно (прослуховування записів лекцій, он-лайн лекції та консультації). Вибір форм підготовки визначається претендентом самостійно.

Складання іспиту з атестації асистента аудитора

1. За кожною дисципліною складається іспит у тестовій формі. Послідовність складання іспитів претендент обирає самостійно.2. Іспит включає себе 50 тестових завдань по 2 бали кожний. Іспит вважається складений, якщо претендент надасть правильні відповіді на 25 тестів і більше.3. У разі успішної здачі кандидату присвоюється кваліфікація "Асистент аудитора", яка дозволяє стати асоційованим членом ВГПО "Спілка аудиторів України". Сертифікат ВПГО «САУ» асистента аудитора засвідчує рівень практичної та теоретичної підготовки фахівця, який:а) може самостійно виконувати роботу у складі групи із завдання;б) практично готовий до подальшого самостійного проходження атестації аудитора у відповідності до вимог статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».4. Сертифікат ВПГО «САУ» асистента аудитора безстроковий, проте підлягає ануляції після успішного проходження його власником атестації аудитора.5. Асистенти аудитора зобов’язані підтримувати свій кваліфікаційний рівень через подальше безперервне професійне навчання в обсязі не менше 20 годин на рік.

Викладачі

Illustration

Бойко Ольга Станіславівна

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту Одеського національного економічного університету

Illustration

Зацерковна Тетяна Миколаївна 

заслужений економіст України, DipIFR(AССА), сертифікований аудитор (номер в реєстрі 100857), директор з аудиту аудиторської фірми ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ»

Illustration

Луцишин Зоряна Орестівна

д.е.н,професор, помічник проректора з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Illustration

Паєнтко Тетяна Василівна

д.е.н., сертифікований аудитор ACCA DipIFR, IAB, IELTS (C1). Більше 20 років досвіду в обліку, аудиті та проведенні семінарів та вебінарів, судовий експерт-економіст

Illustration

Рядська Валентина Володимирівна

д.е.н., директор ТОВ "АФ "СІВЕРСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ"

Illustration

Фролова Тетяна Олександрівна

д.е.н., професор кафедри міжнародних фінансів, професор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Illustration

Проскура Катерина Петрівна

д.е.н., сертифікований аудитор ACCA DipIFR, головний науковий співробітник ЛЕД «Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

Програма відеозанять підготовки

 • Блок 1. Аудит

  1. Аудиторська діяльність та її регулювання2. Аудит як складова завдань з надання впевненості3. Аудиторський ризик та суттєвість4. Прийняття та планування завдання з аудиту5. Аудиторські докази та процедури їх отримання6. Внутрішній контроль та оцінка ризиків суттєвих викривлень7. Особливості отримання доказів в окремих сегментах аудиту 8. Документування процесу аудиту та аудиторський звіт9. Особливості виконання завдань та надання звітів в спеціалізованих сферах аудиту та консолідованої фінансової звітності10. Забезпечення якості виконання завдань з надання впевненості та супутніх послуг
  Всього: 55 академ. годин (з них: 35 академ. годин - лекції, 20 академ. годин - практика)

 • Блок 2. МСФЗ

  1. Положення Концептуальної основи фінансової звітності, сфера застосування та вимоги МСФЗ2. Вимоги МСФЗ до відображення операцій з необоротними активами: операції з основними засобами та нематеріальними активами (МСБО 16, МСБО 23, МСБО 38)3. Вимоги МСФЗ до відображення операцій з необоротними активами: операції з інвестиційною нерухомістю, активами утримуваними для продажу, зменшення корисності активів (МСБО 40, МСФЗ 5, МСБО 36)4. Вимоги МСФЗ до відображення орендних операцій (МСФЗ 16)5. Вимоги МСФЗ до відображення операцій з фінансовими інструментами (МСФЗ 9, МСБО 32, МСФЗ 7)6. Вимоги МСФЗ до відображення доходів від договорів з клієнтами (МСФЗ 15)7. Вимоги МСФЗ до відображення окремих зобов’язань (МСБО 37, МСБО19, МСФЗ 12)8. Облікова політика та інші питання, що враховуються для цілей фінансовго звітування (МСБО 8, МСБО 10, МСБО 21)9. Застосування оцінок за справедливою вартістю та окремі питання розкриття інформації у примітках до МСФЗ звітності (МСФЗ 13, МСФЗ 8, МСБО 24, МСБО 20)10. Необхідність та методика складання консолідованої фінансової звітності
  Всього: 36 академ. годин (з них: 24 академ. годин - лекції, 12 академ. годин - практика)

 • Блок 3. Фінансовий менеджмент

  1. Роль фінансового менеджера/ консультанта в групі компаній2. Оцінка інвестицій3. Злиття і поглинання компаній4. Корпоративна реорганізація5. Ключові методи управління ризиками
  Всього: 32 академ. годин (з них: 24 академ. годин - лекції, 8 академ. годин - практика)

 • Блок 4. Управління ефективністю

  1. Сучасні методи обліку витрат і управлінського обліку2. Методи прийняття управлінських рішень3. Оцінка і контроль ефективності бізнесу
  Всього: 12 академ. годин (практика)

Етапи проходження навчання

1

Реєстрація на сайті

Залиш свою заявку на участь у даному заході та очікуй листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.

2

Оплата рахунку

Сплати за участь у заході та очікуй посилання на свою електронну адресу з доступом до відеозанять лекцій. Матеріали завантажуються.  

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Після того, як оплата буде успішно пройдена - ми надішлемо на пошту доступ для перегляду відеозанять. (Примітка. Доступ надається через Google Disk, тому для отримання доступу до заходу необхідно мати пошту Gmail)

4

Проходження підготовки

Доступ до занять надається на 4 місяці. Протягом даного терміну ви матимете змогу самостійно готуватися до атестації асистента аудитора.

5

Складання іспитів та отримання сертифікату про проходження підготовки

Після проходження даної підготовки кандидати в асистенти аудиторів будуть складати іспити. У разі успішної здачі кандидату присвоюється кваліфікація "Асистент аудитора", яка дозволяє стати асоційованим членом ВГПО "Спілка аудиторів України". Також після проходження навчання учасникам буде видано сертифікати за кожним прослуханим курсом на електронну адресу, вказану при реєстрації.

Зареєструватися на підготовку та атестацію асистента аудитора

Реєстрація на:*

Ви студент?*

Завантажити файл

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.