План освітніх заходів 2024 рокуБезпервного професійного навчання аудиторів

 • Освітній захід: «Аудиторські процедури в ризик-орієнтованому аудиті»

  (освітній захід)

  Тетяна Іщенко

  січень

  19 січня 2024р.

  11:00 (3 год.)

 • Освітній захід: «Аналіз змін в податковому законодавстві та підготовка до річної звітності»

  (освітній захід)

  Катерина Проскура

  січень

  22-23 січня 2024р.

  11:00 (8 год.)

 • Освітній захід: «Іноземні компанії в контексті податкового законодавства України»

  (освітній захід)

  Тетяна Шевцова, Олександр Даниленко, Юлія Дроговоз 

  лютий

  6-7 лютого 2024р.

  11:00 (6 год.)

 • Освітній захід: «Оптимізація податків: системні підходи та аналіз практичних кейсів»

  (освітній захід)

  Катерина Проскура

  березень

  4-5 березня 2024р.

  11:00 (8 год.)

 • Освітній захід: «Обов’язки аудитора щодо управління якістю на рівні завдання для аудиту фінансової звітності, а також пов’язані з цим обов’язки партнера із задання»

  (освітній захід)

  Олена Ніколаєва

  березень

  27 березня 2024р.

  11:00 (4 год.)

 • Освітній захід: «Внутрішній контроль та оцінка ризиків суттєвих викривлень»

  (освітній захід)

  Тетяна ЗацерковнаЮлія Слободяник

  квітень

  15,18,22,25 квітня 2024р.

  15:00 (12 год.)

 • Освітній захід: «Практичні аспекти створення та функціонування системи управління якістю для забезпечення якісного виконання завдань»

  (освітній захід)

  Наталія Гаєвська

  червень

  06,07,10 червня 2024р.

  11:00 (10 год.)

 • Освітній захід: «Визначення документальної структури компонентів системи управління якістю. Процес оцінки ризиків»

  (освітній захід)

  Олена Ніколаєва

  червень

  28 червня 2024р.

  11:00 (4 год.)

 • Освітній захід: «Курс практичних занять з фінансового менеджменту»

  (освітній захід)

  Тетяна Паєнтко

  липень

  23-27 липня 2024р.

  11:00 (12 год.)

 • Освітній захід: «Твердження резидентів «Дія Сіті» в контексті виконання завдань з надання впевненості»

  (освітній захід)

  Сергій Поліщук

  вересень

  25 вересня 2024р.

  11:00 (4 год.)

 • Освітній захід: «Оцінка аудитором доречності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності. Процедури оцінки ризику та відповідні дії. Взаємозв’язок розділів «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності» та «Ключові питання аудиту» у звіті незалежного аудитора»

  (освітній захід)

  Валентина Рядська

  вересень

  26 вересня 2024р.

  11:00 (4 год.)980 грн.

 • Освітній захід: «Твердження резидентів «Дія Сіті» в контексті виконання завдань з надання впевненості»

  (освітній захід)

  Сергій Поліщук

  грудень

  4 грудня 2024р.

  11:00 (4 год.)

Загальний план освітніх заходів навчальних центрів

 • Освітній захід: «Аудиторські процедури в ризик-орієнтованому аудиті»

  (освітній захід)

  Тетяна Іщенко

  січень

  19 січня 2024р.

  11:00 (3 год.)1200 грн.

 • Освітній захід: «Аналіз змін в податковому законодавстві та підготовка до річної звітності»

  (освітній захід)

  Катерина Проскура

  січень

  22-23 січня 2024р.

  11:00 (8 год.)1720 грн.

 • Освітній захід: «Концептуальна основа фінансової звітності та вимоги до подання фінансових звітів за МСФЗ»

  (освітній захід)

  Тетяна Іщенко

  січень

  23, 26 січня 2024р.

  16:00 (6 год.)1500 грн.

 • Освітній захід: «Вимоги МСФЗ до відображення операцій з необоротними активами: операції з основними засобами та нематеріальними активами»

  (освітній захід)

  Тетяна Іщенко

  січеньлютий

  30 січня, 02, 06, 09, 13, 16 лютого 2024р.

  16:00 (18 год.)3000 грн.

 • Освітній захід: «Іноземні компанії в контексті податкового законодавства України»

  (освітній захід)

  Тетяна Шевцова, Олександр Даниленко, Юлія Дроговоз 

  лютий

  6-7 лютого 2024р.

  11:00 (6 год.)1500 грн.

 • Освітній захід: «Корпоративне управління»

  (освітній захід)

  Оксана Параскева

  лютий

  08-09, 12-16, 19-21 лютого 2024р.

  10:00 (40 год.)

 • Освітній захід: «Вимоги МСФЗ до відображення операцій з фінансовими інструментами»

  (освітній захід)

  Наталія Остап’юк

  лютий

  20,23,27 лютого 1 березня 2024р.

  15:00 (12 год.)

 • Освітній захід: «Оптимізація податків: системні підходи та аналіз практичних кейсів»

  (освітній захід)

  Катерина Проскура

  березень

  04-05 березня 2024р.

  11:00 (8 год.)

 • Освітній захід: «Консолідовані фінансові звіти, інвестиції в спільну діяльність»

  (освітній захід)

  Наталія Остап’юк

  березень

  05,08,12,15,19,22 березня 2024р.

  15:00 (24 год.)

 • Освітній захід: «МСФЗ 9, МСФЗ 13, практичні аспекти застосування небанківськими установами, проблематика»

  (освітній захід)

  Лілія Гарачковська

  березень

  13 березня 2024р.

  11:00 (4 год.)

 • Освітній захід: «Аудиторський звіт: огляд практики застосування МСА та вимог регуляторів»

  (освітній захід)

  Валентина Рядська

  березень

  25-26 березня 2024р.

  11:00 (6 год.)

 • Освітній захід: «Аудиторська діяльність та її регулювання»

  (освітній захід)

  Валентина Рядська

  березень

  25, 28 березня 2024р.

  15:00 (6 год.)

 • Освітній захід: «Облікова політика та інші питання, що враховуються для цілей фінансового звітування»

  (освітній захід)

  Тетяна ЗацерковнаВалентина Рядська

  березеньквітень

  26,29 березня, 02,05,09,12 квітня 2024р.

  15:00 (12 год.)

 • Освітній захід: «Обов’язки аудитора щодо управління якістю на рівні завдання для аудиту фінансової звітності, а також пов’язані з цим обов’язки партнера із задання»

  (освітній захід)

  Олена Ніколаєва

  березень

  27 березня 2024р.

  11:00 (4 год.)

 • Освітній захід: «Аудит як складова завдань з надання впевненості»

  (освітній захід)

  Валентина Рядська

  квітень

  01,04 квітня 2024р.

  15:00 (6 год.)

 • Освітній захід: «Аудиторські процедури в ризик-орієнтованому аудиті»

  (освітній захід)

  Тетяна Іщенко

  квітеньтравень

  02,05,09,12,16,19,26,29,30 квітня, 03 травня 2024р.

  (40 год.)

 • Освітній захід: «Аудиторський ризик та суттєвість»

  (освітній захід)

  Валентина Рядська

  квітень

  08,11 квітня 2024р.

  16:00 (6 год.)

 • Освітній захід: «Організація та методика фунціонування аудиторського комітету»

  (освітній захід)

  Оксана ПараскеваЮлія СлободяникТетяна Іщенко

  квітеньтравень

  10,11,17,18,24 квітня, 01,02,06,08,16 травня 2024р.

  10:00 (40 год.)

 • Освітній захід: «Внутрішній контроль та оцінка ризиків суттєвих викривлень»

  (освітній захід)

  Тетяна ЗацерковнаЮлія Слободяник

  квітень

  15,18,22,25 квітня 2024р.

  15:00 (12 год.)

 • Освітній захід: «Окремі питання розкриття інформації у примітках до МСФЗ звітності»

  (освітній захід)

  Рената Коршикова

  квітень

  16, 19 квітня 2024р.

  15:00 (6 год.)

 • Освітній захід: «Податкові перевірки: практика проведення, типові порушення, стратегії платника податків в процесі оскарження результатів податкової перевірки»

  (освітній захід)

  Катерина Проскура

  квітень

  22-23 квітня 2024р.

  11:00 (8 год.)

 • Освітній захід: «Вимоги МСФЗ до відображення орендних операцій»

  (освітній захід)

  Тетяна Зацерковна

  квітень

  23,26,30 квітня, 03 травня 2024р.

  15:00 (12 год.)

 • Освітній захід «Прийняття та планування завдання з аудиту»

  (освітній захід)

  Валентина Рядська

  квітень
  травень

  29 квітня, 02 травня 2024р.

  16:00 (6 год.)

 • Освітній захід: «Аудиторські докази та процедури їх отримання»

  (освітній захід)

  Юлія Слободяник

  травень

  06,09,13,16 травня 2024р.

  15:00 (12 год.)

 • Освітній захід: «Вимоги МСФЗ до відображення доходів від договорів з клієнтами»

  (освітній захід)

  Валентина Рядська

  травень

  07,10,14,17 травня 2024р.

  15:00 (12 год.)

 • Освітній захід: «Контрольовані іноземні компанії: їх ідентифікація та особливості оподаткування їх діяльності згідно з українським законодавством»

  (освітній захід)

  Катерина Проскура

  травень

  09 травня 2024р.

  11:00 (4 год.)

 • Освітній захід: «Формування сприятливого емоційно-психологічний клімату в аудиторській компанії як складова політик досягнення мети якості»

  (освітній захід)

  Анжеліка Скидан

  травень

  14,15 травня 2024р.

  11:00 (6 год.)

 • Освітній захід: «Вимоги МСФЗ до відображення окремих активів та зобов’язань»

  (освітній захід)

  Рената КоршиковаНаталія Остап’юк

  травеньчервень

  21,24,28,31травняя, 04,07 червн 2024р.

  15:00 (18 год.)

 • Освітній захід: «Особливості отримання доказів в окремих сегментах аудиту»

  (освітній захід)

  Ірина ГлушаченкоТетяна Зацерковна

  травень

  20,23,27,30травня 2024р.

  15:00 (12 год.)

 • Освітній захід: «Облік та оподаткування об’єктів інтелектуальної власності»

  (освітній захід)

  Катерина Проскура

  червень

  4-5 червня 2024р.

  11:00 (10 год.)

 • Освітній захід: «Документування процесу аудиту та аудиторський звіт»

  (освітній захід)

  Валентина Рядська

  червень

  04,07,11,14 червня 2024р.

  15:00 (12 год.)

 • Освітній захід: «Практичні аспекти створення та функціонування системи управління якістю для забезпечення якісного виконання завдань»

  (освітній захід)

  Наталя Гаєвська

  червень

  06,07,10 червня 2024р.

  11:00 (10 год.)

 • Освітній захід: «Аудиторська діяльність щодо впровадження Сталого розвитку: виклики та перспективи»

  (освітній захід)

  Оксана ПараскеваДмитро Романович

  червень

  13,14 червня 2024р.

  11:00 (6 год.)

 • Освітній захід: «Особливості виконання завдань та надання звітів в спеціалізованих сферах аудиту та консолідованої фінансової звітності»

  (освітній захід)

  Ірина Глушаченко

  червень

  17,20 червня 2024р.

  15:00 (6 год.)

 • Освітній захід: «Управління якістю виконання завдань з надання впевненості та супутніх послуг»

  (освітній захід)

  Валентина Рядська

  червень

  24,27 червня 2024р.

  15:00 (6 год.)

 • Освітній захід: «Визначення документальної структури компонентів системи управління якістю. Процес оцінки ризиків»

  (освітній захід)

  Олена Ніколаєва

  червень

  28 червня 2024р.

  11:00 (4 год.)

 • Освітній захід: «МСБО 16, МСФЗ 36, МСБО 40 практичні аспекти застосування небанківськими установами, проблематика»

  (освітній захід)

  Лілія Гарачковська

  липень

  03 липня 2024р.

  11:00 (4 год.)

 • Освітній захід: «Питання інформаційної безпеки під час виконання завдань з аудиту фінансової звітності, а також імплементація заходів з інформаційної безпеки у фірмі, що виконує завдання з аудиту фінансової звітності. Перспективні напрямки надання аудиторських послуг у сфері ІТ-аудиту»

  (освітній захід)

  Олександр Мніщенко

  липень

  04 липня 2024р.

  11:00 (4 год.)

 • Освітній захід: «Оцінка ефективності інвестиційних проектів за міжнародними стандартами»

  (освітній захід)

  Зоряна ЛуцишинТетяна Фролова

  липень

  08-19 липня 2024р.

  11:00 (20 год.)

 • Освітній захід: «Проведення огляду історичної фінансової звітності та огляду проміжної фінансової інформації. Вимоги законодавства щодо завдань з огляду та впливу на Звіт незалежного практикуючого фахівця та Звіт щодо огляду проміжної фінансової інформації»

  (освітній захід)

  Олена Ніколаєва

  липень

  25 липня 2024р.

  11:00 (4 год.)

 • Освітній захід: «Курс практичних занять з фінансового менеджмент»

  (освітній захід)

  Тетяна Паєнтко

  липень

  23-27 липня 2024р.

  11:00 (12 год.)

 • Освітній захід: «Корпоративне управління»

  (освітній захід)

  Оксана Параскева

  жовтень-грудень

  03,10,17,24,31 жовтня, 07,14,21,29 листопада, 05 грудня 2024р.

  10:00 (40 год.)

 • Освітній захід: «Твердження резидентів «Дія Сіті» в контексті виконання завдань з надання впевненості»

  (освітній захід)

  Сергій Поліщук

  вересень

  25 вересня 2024р.

  11:00 (4 год.)

 • Освітній захід: «Оцінка аудитором доречності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності»

  (освітній захід)

  Валентина Рядська

  вересень

  26 вересня 2024р.

  11:00 (4 год.)

 • Освітній захід: «Основні концепції МСА 540 (переглянутий) «Аудит облікових оцінок та пов’язане з ними розкриття інформації»»

  (освітній захід)

  Олена Ніколаєва

  жовтень

  31 жовтня 2024р.

  11:00 (4 год.)

 • Освітній захід: «Твердження резидентів «Дія Сіті» в контексті виконання завдань з надання впевненості»

  (освітній захід)

  Сергій Поліщук

  грудень

  4 грудня 2024р.

  11:00 (4 год.)

Методичні посібники для придбання

Матеріали надсилаються одразу після оплати

 • Методичний посібник з документування процедур прийняття та планування завдань з аудиту. Частина 1: Розгляд пропозиції та прийняття рішення про можливість виконання завдання

  + комплект макетів робочих документів

  Валентина РядськаОльга Озеред

  1

  укладання: червень 2022р.

  1210 грн.

 • Методичний посібник - Методика складання аудиторського звіту за результатами виконання завдань з аудиту фінансової звітності загального призначення

  електронний формат на USB-флешці

  Валентина Рядська

  2

  укладання: грудень 2023р.

  2100 грн.