Весняні знижки на підготовку до іспитів при атестації аудиторів

Illustration

Підготовка до іспиту за напрямом«Міжнародні стандарти фінансової звітності»

Illustration

Деталі участі

Загальна тривалість: 120 годин (з них 80 годин вирішення практичних завдань)

Форма проведення: з 23 січня по 07 червня (вт, пт) з використанням платформи Zoom

Вартість: 10000 грн. 7000 грн.

Аудиторам, що будуть проходити підготовку теоретичного іспиту «Міжнародні стандарти фінансової звітності» буде зараховано 40 годин освітніх заходів безперервного професійного навчання аудиторів.
Теоретичний іспит «Міжнародні стандарти фінансової звітності» з атестації аудиторів є акредитованим АССА. Дана підготовка буде корисною тим, хто планує складати кваліфікаційний іспит.
Згідно з частиною 4 пункту 1 статті 23 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності має забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту. У суб’єкті аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, за основним місцем роботи на умовах нормальної тривалості робочого часу не менше 40 годин на тиждень (крім працівників, яким законодавством встановлено скорочену тривалість робочого часу) має працювати не менше п’яти аудиторів, які залучаються до виконання завдань, із загальної чисельності штатних кваліфікованих працівників, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи мають підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 цього Закону або скласти іспит за напрямом, зазначеним у пункті 7 частини 2 статті 19 цього Закону, або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.

Викладачі

Illustration

Остап'юк Наталія Анатоліївна

д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», сертифікований аудитор, DipIFR(AССА), CertIPSAS

Illustration

Зацерковна Тетяна Миколаївна 

заслужений економіст України, DipIFR(AССА), сертифікований аудитор, директор з аудиту аудиторської фірми ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», , Член Ради АПУ

Illustration

Коршикова Рената Сергіївна

к.е.н., доцент, DipIFR (Rus), CIMA P1, в.о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

Illustration

Рядська Валентина Володимирівна

д.е.н., директор ТОВ "АФ "СІВЕРСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ», сертифікований аудитор, DipIFR(AССА)

Illustration

Іщенко Тетяна Володимирівна

Кандидат CFA III рівня, FССА, Сертифікований аудитор, Партнер з аудиту/консультант з управління/керівник проектів

Програма занять


 • Блок 1. Концептуальна основа фінансової звітності та вимоги до подання фінансових звітів за МСФЗ

  Концептуальна основа фінансової звітності.
  МСБО 1 «Подання фінансової звітності» МСБО 27 «Окрема фінансова звітність»
  МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»
  МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів»

 • Блок 2. Вимоги МСФЗ до відображення операцій з необоротними активами: операції з основними засобами та нематеріальними активами

  МСБО 16 «Основні засоби»
  МСБО 23 «Витрати на позики»
  МСБО 38 «Нематеріальні активи»
  МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»
  МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»
  МСБО 36 «Зменшення корисності активів»

 • Блок 3. Вимоги МСФЗ до відображення операцій з фінансовими інструментами

  МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
  МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»
  МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»

 • Блок 4. Консолідовані фінансові звіти, інвестиції в спільну діяльність

  МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу"
  МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність"
  МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства"
  МСФЗ 11 "Спільна діяльність"
  МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій"
  МСБО 33 "Прибуток на акцію"

 • Блок 5. Облікова політика та інші питання, що враховуються для цілей фінансового звітування

  МСФЗ 1 "Перше застосування"
  МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
  МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
  МСБО 10 «Події після звітного періоду»
  МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»

 • Блок 6. Окремі питання розкриття інформації у примітках до МСФЗ звітності

  МСФЗ 8 «Операційні сегменти»
  МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»
  МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу»

 • Блок 7. Вимоги МСФЗ до відображення орендних операцій

  МСФЗ 16 «Оренда»

 • Блок 8. Вимоги МСФЗ до відображення доходів від договорів з клієнтами

  МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»

 • Блок 9. Вимоги МСФЗ до відображення окремих активів та зобов’язань

  МСБО 2 "Запаси"
  МСБО 41 "Сільське господарство"
  МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»
  МСБО 12 «Податки на прибуток»
  МСБО 19 «Виплати працівникам»
  МСФЗ 6 "Розвідка та оцінка запасів корисних копалин"

Деталі проведення

Заняття проводяться онлайн з використанням платформи Zoom.Після проведення кожного заняття всі учасники отримують відеозапис та додаткові матеріали.

Переваги даного навчання

Доступ до відеозаписів всіх занять

Після проведення кожного онлайн заняття у той же день Ви отримаєте його відеозапис з матеріалами до нього, Ви матимете змогу переглядати відеозапис у зручний для Вас час.

Постійне спілкування протягом всієї підготовки

Під час проведення підготовки всі учасники матимуть змогу спілкуватися та задавати питання, що виникають, у створеній для учасників групі у соціальній мережі Viber. 

«Як ефективно підготуватися до сертифікаційного іспиту, щоб отримати диплом з першої спроби»

Відгуки слухачів підготовки 2022

Illustration

Христина Лисканич

бухгалтер

“Вдячна ТОВ «ВНЗПО «СТАТУС» за підготовку до успішної здачі іспиту. Найбільша перевага курсів закладу — викладачі. Це фахівці, які працюють у топових компаніях та мають багаторічний практичний досвід. Навчальниі програми — це можливість швидко засвоїти свіжі знання щодо аудиту за короткий проміжок часу. У ТОВ «ВНЗПО «СТАТУС» продумана, глибока та інтенсивна програма навчання з правильними акцентами”

Грудень, 2022

Illustration

Ірина Тютюнник

аудитор PwC

“Навчання сприяло ефективнішому виконанню аудиторських процедур та дозволило мені застосувати отримані знання на практиці в компанії PwC та успішно здати іспит, за що вона вдячна викладачам та працівникам ТОВ «ВНЗПО «СТАТУС»”

Грудень, 2022

Illustration

Микола Кононов

старший менеджер KPMG

“Програма підготовки була складена вдало, всі теми вважає корисними. Найкориснішими темами, на мою думку, були теми, що стосувалися аудиту та МСА.
Особливо запам’яталася лекція Тетяни Зацерковної про аудит облікових оцінок: (МСА 560 Події після звітної дати, МСА 315 Внутрішній контроль та оцінка РВС, МСА 540 оцінки). Практичні заняття з аудиту, що проводила Валентина Рядська, значно допомогли в підготовці до іспиту”

Грудень, 2022

Етапи проходження навчання

1

Реєстрація на сайті

Залиш свою заявку на участь у даному заході та очікуй листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.

2

Оплата рахунку

Сплати за участь та очікуй на пошту повідомлення з розкладом занять.  

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Після проведення кожного онлайн заняття у той же день Ви отримаєте його відеозапис з матеріалами до нього, Ви матимете змогу переглядати відеозапис у зручний для Вас час.Доступ до відеозаписів занять надається через Google Disk, тому для отримання доступу до заходу необхідно мати пошту Gmail. Якщо у вас немає даної пошти - прохання створити.

4

Проходження підготовки

Підготовка проходить згідно Програми іспиту МСФЗ, що затверджена рішенням Комісії з атестаціївід 22 червня 2021 року № 1.7/10/16

5

Складання іспиту та отримання сертифікату про проходження підготовки

Наші фахівці будуть консультувати вас протягом всієї підготовки до початку проведення іспиту. Після проходження даної підготовки на електронну адресу, вказану при реєстрації, ми направимо сертифікат про проходження даного навчання. Якщо лист так і не дійшов - напиши нам, ми його обов'язково продублюємо!  

Зареєструватися на підготовку

Реєстрація на:*

Код заходу:*

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.