Методичний матеріал за напрямом «Міжнародні стандарти фінансової звітності»

Ми рекомендуємо аудиторським компаніям використовувати наші методичні матеріали при складанні внутрішньофірмових планів з підготовки персоналу та підвищення його кваліфікації.

* - застосовується знижка 15% при замовленні відеозаписів на суму ≥ 5 000 грн.

1

Огляд основних вимог та практика застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Порівняльний аналіз зміни концепції визнання доходу. Сфера застосування положень МСФЗ 15
  Порівняння концепції передачі ризиків та концепції контролю при визнанні доходу від договорів з клієнтами. П’ятиетапна модель визнання доходу від договорів з клієнтами. Поняття контрактного активу та контрактного зобов’язання.

  Тема 2. Ідентифікація договору з клієнтом для цілей обліку відповідно до вимог МСФЗ 15
  Клієнт за договором. Загальна характеристика договору, поєднання та модифікація договорів. Домовленості, які не визнаються договором.

  Тема 3. Зобов’язання щодо виконання як об’єкт обліку доходу
  Поняття відокремлених товарів або послуг. Товари та послуги, які не є відокремленими в контексті ідентифікованого договору. Огляд впливу окремих умов договору на результат ідентифікації. Статус принципала та агента. Зобов’язання щодо виконання у договорах консигнації. Зобов’язання щодо виконання по опціонах. Продаж товарів з правом повернення.

  Тема 4. Визначення ціни операції
  Постійне та змінне відшкодування. Види змінного відшкодування. Значний компонент фінансування. Негрошове відшкодування. Відшкодування, яке сплачене, або підлягає сплаті покупцеві. Внесок продавця, який не підлягає відшкодуванню.

  Тема 5. Правила розподілу ціни операцій на ідентифіковані зобов’язання щодо виконання
  Визначення відокремленої ціни операції. Методи розподілу ціни операції. Розподіл змінного відшкодування. Розподіл знижки. Зміна ціни операції після укладання договору.

  Тема 6. Умови передачі контролю над активом та моделі задоволення зобов’язань щодо виконання
  Розподіл ціни операції між зобов’язаннями, які виконуються із плином часу. Контроль, який передається у певний момент часу. Договори із зворотним викупом. Домовленості з виставленими рахунками та відкладеним постачанням. Невитребувані права та передоплати за майбутнє постачання.

  Тема 7. Представлення та розкриття інформації про доходи у фінансовій звітності
  Мета та загальні вимоги до розкриття інформації щодо доходів від договорів з клієнтами. Подання інформації про контрактні активи, контрактні зобов’язання та доходи за договорами. Особливі вимоги до розкриття інформації.

Тривалість: 10 годинВартість:* 1000 грн.

2

Практичне застосування норм МСФЗ 16 «Оренда»

 • Програма методичниго матеріалу

  ● Особливості використання звільнень від застосування норм МСФЗ 16.
  ● Модифікація договору оренди. Приклади розрахунків при модифікації договору оренди.
  ● Розрахунки та відображення в фінансовій звітності операцій продажу зі зворотною орендою (продаж вище/нижче справедливої вартості).
  ● Відображення орендних операцій в фінансовій звітності (аналіз типових помилок).

Тривалість: 3 годиниВартість:* 300 грн.

3

МСФЗ 17: практика застосування

 • Програма методичниго матеріалу

  Блок 1. Базова модель
  ● Початок застосування МСФЗ 17;
  ● Оцінка страхових зобов'язань;
  ● Облік страхових контрактів.
  Блок 2. Спрощена модель
  ● Початок застосування спрощеної моделі;
  ● Спрощення моделі на основі розподілу страхових премій;
  ● Оцінка страхових зобов'язань.
  Блок 3. Застосування МСФЗ та розкриття у фінансовій звітності
  ● Модифікований підхід;
  ● Підхід на основі справедливої вартості;
  ● Розкриття у МСФЗ звітності.
  Блок 4. Перестрахування та інвестиційні контракти
  ● Облік активів та зобов'язань щодо перестрахування;
  ● Визнання активів та зобов'язань щодо перестрахування;
  ● Розкриття у фінансовій звітності;
  ● Облік інвестиційних контрактів;
  ● Ставка дисконтування за інвестиційними контрактам;
  ● Розкриття у фінансовій звітності.

Тривалість: 12 годинВартість:* 1200 грн.

4

Концептуальна основа фінансової звітності та вимоги до подання фінансових звітів за МСФЗ

 • Програма методичниго матеріалу

  Блок 1. Концептуальна основа
  Блок 2. МСБО 1. Подання фінансової звітності
  Блок 3. Окрема фінансової звітність
  Блок 4. Проміжна фінансової звітність
  Блок 5. Звіт про рух грошових коштів

Тривалість: 6 годинВартість:* 600 грн.

5

Вимоги МСФЗ до відображення операцій з необоротними активами: операції з основними засобами та нематеріальними активами

 • Програма методичниго матеріалу

  МСБО 16 «Основні засоби»
  МСБО 23 «Витрати на позики»
  МСБО 38 «Нематеріальні активи»
  МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»
  МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»
  МСБО 36 «Зменшення корисності активів»

Тривалість: 18 годинВартість:* 1800 грн.

6

Вимоги МСФЗ до відображення операцій
з фінансовими інструментами

 • Програма методичниго матеріалу

  МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
  МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»
  МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»

Тривалість: 12 годинВартість:* 1200 грн.

7

Консолідовані фінансові звіти, інвестиції в спільну діяльність

 • Програма методичниго матеріалу

  МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу»
  МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»
  МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»
  МСФЗ 11 «Спільна діяльність»
  МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій»
  МСБО 33 «Прибуток на акцію»

Тривалість: 24 годинВартість:* 2400 грн.

8

Облікова політика та інші питання, що враховуються для цілей фінансового звітування

 • Програма методичниго матеріалу

  МСФЗ 1 «Перше застосування»
  МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
  МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
  МСБО 10 «Події після звітного періоду»
  МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»

Тривалість: 12 годинВартість:* 1200 грн.

9

Окремі питання розкриття інформації у примітках до МСФЗ звітності

 • Програма методичниго матеріалу

  МСФЗ 8 «Операційні сегменти»
  МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»
  МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу»

Тривалість: 6 годинВартість:* 600 грн.

10

Вимоги МСФЗ до відображення орендних операцій

 • Програма методичниго матеріалу

  МСФЗ 16 «Оренда»

Тривалість: 12 годинВартість:* 1200 грн.

11

Вимоги МСФЗ до відображення доходів від договорів з клієнтами

 • Програма методичниго матеріалу

  МСФЗ 15 «Оренда»

Тривалість: 12 годинВартість:* 1200 грн.

12

Вимоги МСФЗ до відображення окремих активів та зобов’язань

 • Програма методичниго матеріалу

  МСБО 2 «Запаси»
  МСБО 41 «Сільське господарство»
  МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»
  МСБО 12 «Податки на прибуток»
  МСБО 19 «Виплати працівникам»
  МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин»

Тривалість: 18 годинВартість:* 1800 грн.

Етапи отримання методичного матеріалу

1

Реєстрація на сайті

Залиште свою заявку на участь у даному заході та очікуйте листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.

2

Оплата рахунку

Сплатіть за участь у заході та очікуйте посилання на свою електронну адресу з доступом до відеозанять. Всі матеріали заходу завантажуються.

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Після того, як оплата буде успішно пройдена - ми надішлемо на пошту доступ для отримання матеріалів.

Зареєструватися для отримання рахунку

Реєстрація на:*

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.