Відеозаняття: «Теоретичні основи фінансового менеджменту. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках»

З 19 жовтня 2023 року відповідно до нового Положення про безперервне професійне навчання аудиторів №400 (зі змінами внсееними згідно з Наказом Міністерства Фінансів №447 від 21.08.2023) записи занять не зааховуються в безперевне професійне навчання аудиторів, але ми рекомендуємо використовувати для проведення внутрішньофірмової підготовки кадрів та їх підвищення кваліфікації, а також як методичний матеріал.

Illustration

Зоряна Луцишин

д.е.н., професор кафедри міжнародних фінансів, професор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Програма вебінару:

1. Теоретичні основи фінансового менеджменту.2. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.

Деталі участі

Тривалість: 10 годин

Лектор: Зоряна Луцишин

Форма проведення: відеозаняття

Вартість: 625 грн.

Кому буде корисно:

● аудиторам, керівникам аудиторських компаній.

Переваги участі: 

● 10 ак.години якісного контенту; ● велика кількість практичних прикладів;● роздатковий матеріал в електронному вигляді та доступ до відеозаняття вебінару протягом 2 місяців.

Програма заходу

 • 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту

  Історія виникнення фінансового менеджменту. Необхідність і сутність фінансового менеджменту. Зміст, цілі та завдання, стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об'єкти і суб'єкти фінансового менеджменту, його функції і принципи. Фінансовий механізм управління фінансами компаній.

  Базові концепції фінансового менеджменту.

  Місце і основні функції фінансового менеджменту в корпоративній ієрархії: акціонери, Рада директорів, президент, віце-президенти. «Команда» фінансового директора – головний бухгалтер, фінансовий менеджер.

  Специфіка міжнародного фінансового менеджменту.

  Інформаційна база фінансового менеджменту.

 • 2. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

  Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансових розрахунках. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик і його вплив на зміну вартості грошей. Операція компаундування (англ. – compounding) або (нарощування) та дисконтування (англ. – discounting). Просте компаундування (нарощення) (single compounding) та просте дисконтування (single discounting). Поняття простого і складного відсотка.

  Майбутня вартість грошей (future value, або FV) та її сутність. Розрахунок майбутньої вартості грошей поточного вкладу за умови нарахування простих та складних відсотків. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтету (annuity) або ренти. Нарахування складних відсотків. Ефективна річна ставка відсотка. Таблиці для визначення процентного фактора при розрахунку майбутньої вартості грошей.

  Поточна вартість грошей (present value, або PV) та її сутність. Розрахунок поточної вартості грошей. Поточна вартість та ставки дисконту . Поточна вартість різних грошових потоків. Розрахунок поточної вартості звичайного ануїтету. Поточна вартість довічної ренти. Таблиці для визначення процентного фактора при розрахунках поточної вартості грошей.

Етапи проходження навчання

1

Реєстрація на сайті

Залиш свою заявку на участь у даному заході та очікуй листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.

2

Оплата рахунку

Сплати за участь у заході та очікуй посилання на свою електронну адресу з доступом до відеозанять. Матеріали заходу завантажуються. 

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Після того, як оплата буде успішно пройдена - ми надішлемо на пошту доступ для перегляду відеозанять. (Примітка. Доступ надається через Google Disk, тому для отримання доступу до заходу необхідно мати пошту Gmail)

Зареєструватися на відеозаняття

Реєстрація на:*

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.