СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ для викладачів ВУЗів! Підвищення кваліфікації за програмою«Міжнародні стандарти, методи та технології у фінансах, аудиті та оподаткуванні»

Спільно з ТОВ «Вищий навчальний заклад післядипломної освіти «СТАТУС»

Відповідно до п.23 Постанови КМУ № 800 від 21.08.2019 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» обсяг підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої і післядипломної освіти протягом п’яти років не може бути меншим ніж 6 кредитів ЄКТС (180 годин)

Деталі участі

Тривалість: 180 академ. годин

Термін проведення: 3 місяці

Форма проведення: відеозаняття та онлайн зустрічі

Вартість: 985 грн.

Ми рекомендуємо курс, якщо ви:

● викладач вищого навчального закладу.

Теми, які ви вивчите:

● міжнародні стандарти фінансової звітності;● фінансовий менеджмент;● оподаткування;● аудит та внутрішній аудит в системі управління підприємством;● корпоративне управління та сталий розвиток;● фінансовий моніторинг та його особливості в банківській та страховій сферах.

Програма підвищення кваліфікації

 • Блок 1. Міжнародні стандарти фінансової звітності

  Всього 38 годин, з них 22 теорії та 16 практики1. Положення Концептуальної основи фінансової звітності, сфера застосування та вимоги МСФЗ2. Визнання, оцінка, подання та розкриття у фінансовій звітності за МСФЗ3. Необхідність та методика складання консолідованої фінансової звітності

 • Блок 2. Фінансовий менеджмент

  Всього 60 годин, з них 44 теорії та 16 практики1. Теоретичні основи фінансового менеджменту2. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках3. Менеджмент оборотного капіталу та портфельних інвестицій компанії4. Вартість і оптимізація структури капіталу компанії5. Фінансовий, операційний та сукупний важелі6. Міжнародний капітальний бюджетинг: оцінка інвестиційних проектів7. Управління фінансовими ризиками компанії8. Моделі оцінки банкрутства зарубіжних компаній 

 • Блок 3. Оподаткування

  Всього 20 годин, з них 17 теорії та 3 практики1. Оптимізація податків: системні підходи та аналіз практичних кейсів2. Іноземні компанії в контексті податкового законодавства України3. Аналіз змін в податковому законодавстві та підготовка до річної звітності4. Трансфертне ціноутворення

 • Блок 4. Аудит

  Всього 14 годин, з них 10 теорії та 4 практики1. Аудиторська діяльність та її регулювання2. Аудит як складова завдань з надання впевненості3. Аудиторський ризик та суттєвість4. Прийняття та планування завдань з аудиту5. Аудиторські докази та процедури їх отримання6. Документування процесу аудиту та аудиторський звіт

 • Блок 5. Внутрішній аудит в системі управління підприємством

  Всього 8 годин, з них 7 теорії та 1 практики1. Визначення, завдання і мета внутрішнього аудиту2. Функції та організація внутрішнього аудиту3. Етапи проведення внутрішнього аудиту4. Результати для системи управління підприємством

 • Блок 6. Корпоративне управління та сталий розвиток

  Всього 40 годин, з них 31 теорії та 9 практики1. Корпоративне врядування. Визначення та сутність2. Моделі корпоративного врядування. Ризик-орієнтована модель. Модель стійкого корпоративного врядування.3. Регуляторне середовище. Законодавство України у сфері корпоративного врядування, загальний огляд4. Роль зовнішнього та внутрішнього аудиту в корпоративному врядуванні. Зміни у визначенні ролі аудиту (останні тренди)5. Обов’язковий та необов’язковий аудит для акціонерних товариств6. Процедури взаємодії аудитора та системою корпоративного врядування7. Роль аудитора у контексті дотримання балансу інтересів та комунікацій зі стейкхолдерами акціонерного товариства8. Законодавчі новації9. Діяльність акціонерного товариства10. Посадові особи акціонерного товариства. Права, обов’язки, відповідальність11. Наглядова рада та рада директорів акціонерного товариства: нові правила формування та діяльності12. Питання контролю в акціонерного товариства. Новації щодо контрольованих пакетів акцій13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю14. Огляд змін щодо вимог до розкриття регулярної інформації, встановлених Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженим рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023. (набуло чинності з 01.01.2024)

 • Блок 8. Підготовка та захист випускної роботи

  Випускна робота являє собою реферат до 30 сторінок на обрану кожним слухачем тему.

Форми проведення навчання

Відеозаняття

Після оплати Ви одразу отримуєте доступ до відеозаписів занять, які Ви можете переглядати у будь-який зручний для Вас час. Протягом 3 місяців Вам надають доступ до окремих блоків. Підключення відбувається поступово. 

Етапи проходження навчання

1

Реєстрація на сайті

Залиште свою заявку на участь у даному заході та очікуйте листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.

2

Оплата рахунку

Сплатіть за участь у заході та очікуйте посилання на свою електронну адресу з доступом до відеозанять лекцій. Матеріали завантажуються.  

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Після того, як оплата буде успішно пройдена - ми надішлемо на пошту доступ для перегляду відеозанять лекцій. (Примітка. Доступ надається через Google Disk, тому для отримання доступу до заходу необхідно мати пошту Gmail)

4

Проходження навчання та захист випускних робіт

Протягом 3 місяців триватиме навчання. В кінці курсу відбудеться захист випускної роботи. Вона являє собою реферат до 30 сторінок на обрану кожним слухачем тему. 

5

Отримання сертифікату 

Після проходження підвищення кваліфікації на вашу електронну адресу, вказану при реєстрації, ми направимо сертифікат. Якщо лист так і не дійшов - напишіть нам, ми його обов'язково продублюємо!  

СЕРТИФІКАТ УЧАСНИКА ТА ЛІЦЕНЗІЯ ТОВ «ВНЗПО «СТАТУС»

ТОВ «ВНЗПО «СТАТУС» має ліцензію з надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог з підвищення кваліфікаціх фахівців згідно Рішення акредитаційної комісії від 25.11.2014 р., протокол №113 (наказ МОН України від 05.12.2014 №3090л)

Учбова програма «Міжнародні стандарти фінансової звітності та їх практичне застосування» ліцензована Міністерством освіти і науки України.

sertificate

Зареєструватися на захід

Реєстрація на:*

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.