Акційна пропозиція №1

20 годин; 955 грн. замість 2020 грн. (знижка на комплект - 53%)

Для повноважний членів ВПГО «Спілка аудиторів України» - додаткова знижка 20%*

*Інформація про повноважне членство додається в реєстраційній формі, а саме завантаженням скріну відмітки про повноважне членство ВПГО "Спілка аудиторів України" в електронному кабінеті аудитора в ОСНАД 

«Оцінка прийнятності припущення про безперервність діяльності та належного розкриття відповідної інформації під час аудиту фінансової звітності. Вплив подій після звітного періоду на фінансову звітність та аудиторський звіт»

Вид: освітній захід

Тривалість: 10 годин

Лектор: Валентина Рядська

Форма проведення: відеозаняття

«Практика визначення збитків підприємств, понесених внаслідок збройної агресії РФ (матеріальні збитки та упущена вигода)»

Вид: короткостроковий захід

Тривалість: 3 години

Лектор: Катерина Проскура, Олександр Зозуля

Форма проведення: відеозаняття

«Практичні аспекти процесу ідентифікації та оцінки ризиків якості відповідно до МСУЯ 1»

Вид: короткостроковий захід

Тривалість: 3 години

Лектор: Олена Ніколаєва

Форма проведення: відеозаняття

«Основні концепції МСА 540 (переглянутий) «Аудит облікових оцінок та пов’язане з ними розкриття інформації»

Вид: короткостроковий захід

Тривалість: 4 години

Лектор: Олена Ніколаєва

Форма проведення: відеозаняття

До кінця акційної пропозиції

0Днів
0Годин
0Хвилин
0Секунд

«Оцінка прийнятності припущення про безперервність діяльності та належного розкриття відповідної інформації під час аудиту фінансової звітності. Вплив подій після звітного періоду на фінансову звітність та аудиторський звіт»

Лектор: Валентина Рядська

член Ради ВПГО «САУ», д.е.н., директор ТОВ "АФ "СІВЕРСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ", ACCA DipIFR

Переваги участі у заході:

● 10 ак.години якісного контенту;
● велика кількість практичних прикладів;
● роздатковий матеріал в електронному вигляді та доступ до відеозаняття вебінару протягом 2 місяців.

Програма заходу

 • 1. Застосування припущення про безперервність діяльності при складанні фінансової звітності

  Що розуміють стандарти під «припущенням щодо безперервності»; що таке «суттєва невизначеність стосовно здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі»; порівняння вимог МСФЗ та НП(С)БО до оцінки та розкриття інформації щодо «припущенням щодо безперервності» та «суттєвої невизначеності стосовно здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі»; приклади подання інформації у примітках до фінансової звітності стосовно «припущенням щодо безперервності» та «суттєвої невизначеності стосовно здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі».

 • 2. Відповідальність аудитора щодо використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку під час складання фінансової звітності

  Зв'язок між припущенням про безперервність діяльності та передбачуваною цінністю фінансових звітів для зовнішніх користувачів; розуміння аудитором бізнес-ризиків підприємства та визначення суттєвості для оцінки розкриття інформації щодо можливості застосування припущення щодо безперервності діяльності.

 • 3. Мета та зміст виконання аудиторських процедур

  Що повинен зробити аудитор, щоб виявити, зрозуміти та оцінити ризики функціонування підприємства, які можуть мати вплив на можливість його діяльності на безперервній основі; як повинна відбуватись комунікація між аудитором та керівництвом підприємства під час дослідження питань, що пов’язані з оцінкою припущення про безперервність діяльності.

 • 4. Вплив результатів оцінки припущення щодо безперервності діяльності на аудиторську думку

  Чи завжди аудитор повинен включати параграф про безперервність діяльності до тексту аудиторського звіту; коли питання про застосування припущення щодо безперервної діяльності не впливає на аудиторську думку, але повинно відображатись в тексті аудиторського звіту; за яких умов застосування припущення щодо безперервної діяльності може впливати на аудиторську думку про достовірність фінансової звітності.

 • 5. Розгляд подальших подій в процесі складання фінансових звітів

  Ключові дати в процесі складання фінансових звітів: дата фінансових звітів, дата затвердження фінансових звітів, дата оприлюднення фінансових звітів. Вимоги МСФЗ та НП(С)БО щодо розгляду подій після звітної дати, які повинні бути враховані під час складання фінансових звітів: коригуючі та некоригуючі події. Приклади подання у фінансових звітах наслідків подій після звітної дати.

 • 6. Аудиторські процедури щодо подій після звітного періоду

  Період після звітної дати, для якого повинні виконуватись аудиторські процедури. Процедури, які виконує аудитор для дослідження подій після звітної дати. Комунікація між аудитором та керівництвом підприємства під час дослідження подій після звітної дати. Дії аудитора, якщо було встановлено події після звітної дати, які не було враховано при складанні фінансових звітів. Дослідження подальших подій після надання аудиторського звіту, але до дати оприлюднення (публікації) фінансових звітів. Дослідження подальших подій після оприлюднення (публікації) фінансових звітів.

«Практика визначення збитків підприємств, понесених внаслідок збройної агресії РФ (матеріальні збитки та упущена вигода)»

Переваги участі у вебінарі:

● 3 ак.години якісного контенту і тільки про головне;● велика кількість практичних прикладів;● роздатковий матеріал в електронному вигляді та доступ до відеозаняття вебінару протягом 2 місяців.

Лектори:

Катерина Проскура

д.е.н., сертифікований аудитор ACCA DipIFR, головний науковий співробітник ЛЕД «Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України»

Олександр Зозуля

оцінювач, аудитор, керуючий партнер оціночної компанії ТОВ «АДВАЙЗОРІ ТА РЕСЬОРЧ»

Програма заходу:

● Послідовність дій компанії, спрямованих на отримання нею компенсації (відшкодування) збитків, завданих збройною агресією РФ;● Аналіз норм Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації» від 20.03.2022 № 326;● Правова та економічна природа збитків (матеріальних збитків та упущеної вигоди), аналіз поняття «збитки» та складових збитків, визначених Господарським та Цивільним кодексами України;● Аналіз застосовуваних методик при оцінюванні збитків, необхідний пакет документів та інформація для здійснення оцінки розміру збитків (матеріальних збитків та упущеної вигоди);● Застосування судових економічних експертиз при підтвердженні розміру збитків, понесених компаніями внаслідок впливу збройної агресії РФ;● Аналіз існуючої практики оцінювання розміру збитків, завданих компаніям збройною агресією РФ та розгляд конкретних прикладів.

«Практичні аспекти процесу ідентифікації та оцінки ризиків якості відповідно до МСУЯ 1»

Лектор: Олена Ніколаєва

директор департаменту контролю якості ТОВ "Крестон Україна", IFA (МСФЗ), Член Ради АПУ

Переваги участі у заході:

● 3 ак.години якісного контенту;
● велика кількість практичних прикладів;
● роздатковий матеріал в електронному вигляді та доступ до відеозаняття вебінару протягом 2 місяців.

Програма заходу:

● Підхід до ідентифікації та оцінки ризиків якості в МСУЯ 1.● Визначення умов, подій, обставин, дій або їх відсутності (бездіяльності), здатних негативно вплинути на досягнення цілей якості.● Поріг для визначення ризиків якості.● Визначення та оцінка ризиків якості.● Підсумкова оцінка ризиків якості як результат поєднання (оцінки ймовірності їх виникнення та ступеня впливу на досягнення однієї чи кількох цілей за якістю).● Практичні аспекти оцінки ризиків якості.

«Основні концепції МСА 540 (переглянутий) «Аудит облікових оцінок та пов’язане з ними розкриття інформації»

Лектор: Олена Ніколаєва

директор департаменту контролю якості ТОВ "Крестон Україна", IFA (МСФЗ), Член Ради АПУ

Переваги участі у заході:

● 4 ак.години якісного контенту;
● велика кількість практичних прикладів;
● роздатковий матеріал в електронному вигляді та доступ до відеозаняття вебінару протягом 2 місяців.

Програма заходу:

● Ключові концепції МСА 540.● Фактори ризику, що властиві обліковим оцінкам.● Ознаки можливої упередженості управлінського персоналу.● Процедури оцінки ризиків і пов’язані з ними заходи.● Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення.● Дії у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення.● Експерт управлінського персоналу.● Письмові запевнення.● Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями, управлінському персоналу або іншим відповідним сторонам.

Етапи проходження навчання

1

Реєстрація на сайті

Залиш свою заявку на участь у даному заході та очікуй листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.

2

Оплата рахунку

Сплати за участь у заході та очікуй посилання на свою електронну адресу з доступом до відеозанять. Матеріали заходу завантажуються. 

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Після того, як оплата буде успішно пройдена - ми надішлемо на пошту доступ для перегляду відеозанять. (Примітка. Доступ надається через Google Disk, тому для отримання доступу до заходу необхідно мати пошту Gmail)

4

Отримання сертифікату

Через 2 тижні на електронну адресу, вказану при реєстрації, ми направимо сертифікат про проходження даного заходу. Якщо лист так і не дійшов - напиши нам, ми його обов'язково продублюємо!  

Зареєструватися на акційну пропозицію

Реєстрація на:*

Код заходу:*

Завантажити файл

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.