Акційна пропозиція №1

«Управління ефективністю діяльності»

Вид: освітній захід

Тривалість: 13 академ. годин

Лектор: Ольга Бойко

Форма проведення: відеозаняття

«Особливості визначення справедливої вартості фінансових активів і не тільки – погляд аудитора»

Вид: короткостроковий захід

Тривалість: 4 академ. годин

Лектор: Тетяна Зацерковна

Форма проведення: відеозаняття

«Реформа українського аудиту»

Вид: короткостроковий захід

Тривалість: 3 академ. години

Лектор: Олена Линник,Сергій Рогозний

Форма проведення: відеозаняття

До кінця акційної пропозиції

0Днів
0Годин
0Хвилин
0Секунд

«Управління ефективністю діяльності»

Лектор: Ольга Бойко

к.е.н., доцент кафедри «бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту» Одеського національного економічного університету

Теми, які ви вивчите:

● які існують методи обліку витрат і управлінського обліку;● методи прийняття управлінських рішень: які існують та як практичне їх застосування;● як провести аналіз ефективності підприємства.

Ми рекомендуємо курс, якщо ви:

● аудитор;
● асистент аудитора/кандидат в аудитори/студент;
● власник бізнесу/фінансовий керівник/управлінський персонал підприємства.

Програма заходу

 • Тема 1. Сучасні методи обліку витрат і управлінського обліку

  Цільове управління собівартістю. Облік витрат життєвого циклу. Аналіз релевантних витрат. Аналіз «витрати-обсяг-прибуток» (CVP-аналіз).

 • Тема 2. Методи прийняття управлінських рішень

  Виявлення лімітуючих чинників в ситуації наявності критичних ресурсів і вибір доцільних технік. Визначення оптимального виробничого плану в ситуації, коли є один лімітуючий чинник. Формулювання і вирішення завдань, що стосуються декількох критичних ресурсів. Пояснення факторів, що впливають на встановлення ціни на товар або послуги. Пояснення і вміння застосовувати різні стратегії ціноутворення. Прийняття рішень в умовах невизначеності.

 • Тема 3. Оцінка і контроль ефективності бізнесу

  Аналіз показників ефективності підприємств (фінансові та нефінансові показники ефективності). 

«Особливості визначення справедливої вартості фінансових активів і не тільки – погляд аудитора»

Ми рекомендуємо курс, якщо ви:

● аудиторам, керівникам аудиторських компаній, які задіяні в процесі аудиту перевірки МСФЗ-звітності,● головним бухгалтерам, їх заступникам та бухгалтерам, які взаємодіють з аудиторами в ході перевірок фінансової звітності за таксономією.

Лектор: Тетяна Зацерковна

Директор з аудиту аудиторської фірми ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ»,заслужений економіст України, сертифікований аудитор, DipIFR(AССА), заступник Голови Громадської ради при Державній фіскальній службі у м. Києві

Актуальність даного вебінару:

При підготовці МСФЗ-звітності багато компаній стикаються з проблемою правильності визначення справедливої вартості фінансових активів (акцій, корпоративних прав) за умовах відсутності відкритих ринкових даних. Але зміна справедливої вартості фінансових активів може суттєво вплинути на результати діяльності суб’єкта господарювання.Як показала практика бухгалтеру складно визначити в яких випадках потрібно використовувати ті чи інші методи оцінки. Як правильно визначити справедливу вартість у разі, коли було використано більше одного методу, а результати оцінки різними методами суттєво відрізняються.
Як бачимо, питань навколо справедливої вартості статей в МСФЗ-звітності достатньо, що обумовлює своєчасність і актуальність даного заходу.

«Реформа українського аудиту»

Лектори

Олена Линник
Входить в 5 кращих юристів України згідно міднародних та національних рейтингів 2012-2021 років. Аудитор.
Керуючий партнер Gryphon Group.
Член Комісії з правового забезпечення аудиту ВПГО «Спілка аудиторів України»

Сергій Рогозний
Аудитор, консультант з МСФЗ,
Директор ТОВ МІК «СТАРТ»,
Член Ради Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ), Керівник комітету ФПБАУ з фінансів та бюджету

Програма заходу

 • І. Реформа 2022 - новий етап удосконалення правових засад аудиторської діяльності. Усунення неузгодженостей та прогалин чи принципово новий підхід?

  ● Вплив Угоди про асоціацію України та ЄС: які пріоритетні напрями зближення вітчизняного та європейського законодавства про аудит?● ОСНАД як державна установа - юридична особа публічного права, що це значить?    o Сила рішень ОСНАД: виконавчий документ, що підлягає примусовому виконанню. ● Нові повноваження ОСНАД у відношенні юридичних та фізичних осіб, що не є аудиторами:     o право на запити;
  o вимоги до аудиторських комітетів підприємств та до тендерних процедур;
  o рекомендації щодо забезпечення діяльності аудиторських комітетів або інших органів, на які покладено відповідні функції;
  o обов'язок юридичних та фізичних осіб надати ОСНАД інформацію та копії документів.
  ● Розширений та уточнений термінологічний словник: чи отримали ми правильні визначення?
  o обов'язковий аудит фінансової звітності;
  o інше обов'язкове завдання;
  o неаудиторські послуги;
  o аудиторська фірма;
  o аудиторська мережа;
  o пов'язані особи.
  ● Обмеження на одночасне надання аудиторських та інших неаудиторських послуг: що нового?● Уточнені обмеження щодо суми винагороди за послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) від підприємства, що становить суспільний інтерес, його материнської компанії та/або дочірніх підприємств.● Добра репутація аудитора та фірми: можливості та ризики введення поняття.● Реєстри: що нового? Нові критерії та обмеження.     o Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.
  o Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
  ● Чи усунено штучні бар’єри та обмеження щодо можливості аудиторів здійснювати підприємницьку діяльність?● Яка інформація додатково закриватиметься в аудиторському звіті?● Переглянуті обмеження для аудиторів:    o втрата аудитором права на провадження аудиторської діяльності;
  o скасування реєстрації аудиторської компанії.
  ● Оновлений розмір статутного капіталу аудиторської фірми.● Особливості правового статусу керівника фірми.● Вимога щодо кількості кваліфікованих аудиторів.● Необхідність запровадження політик та процедур.● Звіти до органів нагляду, звіт про прозорість і звіт в ОСНАД.● Порядок погодження з органами управління.

 • ІІ. Яка структура системи нагляду за аудиторською діяльністю є зараз, і які зміни запроваджуються з 1 січня 2023 року

  1. Структура системи нагляду за аудиторською діяльністю • З’їзд аудиторів України;
  • ОСНАД;
  • АПУ, Професійні організації;
  • САДи;
  • Аудитори.

  2. Нові повноваження - зміна балансу владних функцій в системі органів суспільного нагляду.• Підготовка та сертифікація аудиторів;
  • Атестація та безперервне навчання;
  • Реєстрація аудиторів та САДів;
  • Контроль якості;
  • Притягнення до відповідальності;
  • Нормотворча робота.

  3. Що нового у веденні реєстру аудиторів та САДів? • хто відповідальний за реєстр?
  • яка додаткова інформація буде в реєстрі аудиторів?
  • що зміниться в реєстрації САДів?
  • як вноситимуться зміни до реєстру?
  • що треба встигнути у перехідний період?

 • III. Система підготовки та підвищення кваліфікації

  • Що зміниться на рівні теоретичної частини кваліфікації?
  • Хто може бути допущений до здачі кваліфікаційного іспиту?
  • Яким чином можна підготуватись до здачі іспитів?
  • Чи зміняться іспити для осіб, які включені до реєстрів аудиторів іноземних країн?
  • Оновлення ролі комісії з атестації, її складу
  • Хто видає свідоцтво про проходження іспиту? Як довго воно діє?
  • Як проходить безперервне професійне навчання аудиторів?
  • Чи зобов'язані аудитори подавати інформацію про безперервне навчання?
  • Які санкції застосовуються за відмову від проходження навчання

 • IV. Нова роль професійних організацій

  • Які критерії визнання професійною організацією бухгалтерів та аудиторів встановлено новим законом?
  • В чому полягають уточнення та новації до компетенцій профорганізацій?
  • Які додаткові повноваження можуть бути делеговані профорганізаціям та як ОСНАД контролюватиме їх дотримання?
  • Яким чином профорганізації можуть впливати на діяльність ОСНАДу?
  • Як уникнути конфлікту інтересів у стосунках профорганізацій з АПУ та ОСНАДом?

Етапи проходження навчання

1

Реєстрація на сайті

Залиш свою заявку на участь у даному заході та очікуй листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.

2

Оплата рахунку

Сплати за участь у заході та очікуй посилання на свою електронну адресу з доступом до відеозанять. Матеріали заходу завантажуються. 

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Після того, як оплата буде успішно пройдена - ми надішлемо на пошту доступ для перегляду відеозанять. (Примітка. Доступ надається через Google Disk, тому для отримання доступу до заходу необхідно мати пошту Gmail)

4

Отримання сертифікату

Через 2 тижні на електронну адресу, вказану при реєстрації, ми направимо сертифікат про проходження даного заходу. Якщо лист так і не дійшов - напиши нам, ми його обов'язково продублюємо!  

Зареєструватися на акційну пропозицію

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.