«ХМАРНІ СЕРВІСИ ТА ОБЧИСЛЕННЯ»

Силантьєв Сергій Олексійович

к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем НУБІП, AWS Sertified

Деталі участі

Тривалість: 130 академ. годин (з них 71 академ. година - самостійна робота)

Термін проведення: 2 місяці (початок 30.11.2022 р.)

Форма проведення: онлайн заняття

Вартість: 5100 грн.

Ми рекомендуємо курс, якщо ви:

● студент;● досвідчений спеціалість будь-якої сфери діяльності та бажаєте набути комплексу теоретичних та практичних знань побудови та використання хмарних сервісів і платформ, вміти ефективно реалізовувати отримані знання при використанні мікросервісів хмарових обчислень у процесі розробки програмного забезпечення.

Результат навчання

● престижне працевлаштування в міжнародних компаніях.

Теми, які ви вивчите:

● ознайомитесь з основними поняттями хмарних сервісів, методами і принципами їх розробки; ● оглянете основні класи хмарних сервісів та засвоїте системи знань з методології функціонування хмарних сервісів, оптимізації архітектури хмарних обчислювальних ресурсів;● розглянете розроблення і використання типових хмарних сервісів і обчислювальних ресурсів з використанням сучасних протоколів доступу до них;● основна увага курсу буде приділена засвоєнню знань та отриманню практичних навичок розробки та застосування хмарних сервісів і обчислювальних ресурсів оптимальної розподіленої архітектури.

Слухачі, які успішно завершили вивчення курсу на рівні більше 80% балів, отримають безкоштовно сертифікат AWS Graduate.

Програма навчання

Загальний обсяг 130 год., у тому числі: Лекцій – 16 год.Практичні заняття – 30 год.Консультації – 3 год.Самостійна робота - 71 год.

 • Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування хмарних сервісів  

  1 Введення в хмарні технології. Переваги хмарних сервісів та обчислень. AWS, GCP, Azure.
  2 Моделі технічної підтримки хмарових сервісів та обчислень. AWS організації.
  3 Глобальна інфраструктура AWS.
  4 Безпека хмарових сервісів. IAM. Модель відповідальності.

 • Змістовий модуль 2. Технології управління архітектурою розподілених систем 

  1. Мережі доставки хмарного контенту. Віртуальна приватна хмара AWS.
  2. Хмарні обчислення. Безсерверні обчислення. ЕС2. Lambda. Elastic Beanstalk.
  3. Управління пам’яттю. AWS EBS. S3. EFS. S3 Glacier.
  4. Управління хмарними базами даних. AWS RDS. Dynamo DB. Redshift. Aurora.
  5. Оптимізація хмарної архітектури програмного забезпечення. Автоскейлинг і моніторинг.

 • Результати навчання

  1. Знати1.1. Знати архітектури високопродуктивних обчислювальних ресурсів на основі хмарових сервісів, теоретичні основи, характеристики, функціональні можливості різних класів хмарних сервісів та обчислень;
  1.2. Знати основні принципи, методи, алгоритми оптимізації обчислювальних ресурсів розподіленої архітектури, методи та прийоми використання засобів і ресурсів хмарних сервісів та обчислень при розробці й експлуатації розподіленого програмного забезпечення.

  2. Вміти2.1. Вміти застосовувати на практиці одержані знання з розробки розподіленого прикладного програмного забезпечення з використанням хмарних мікросервісів різних типів та хмарних обчислень на AWS платформі;
  2.2. Вміти реалізувати багаторівневу обчислювальну модель прикладного програмного забезпечення з трансформацією від програмного коду до працюючого хмарного застосунку в середовищі розподіленої архітектури AWS.

  3. Комунікація3.1. Здатність ефективно формувати комунікаційні стратегії при проведенні пошуку оптимальних рішень у розробці прикладного програмного забезпечення для реалізації розподілених обчислень на основі хмарових сервісів та хмарових обчислень.  
  4. Автономність та відповідальність4.1. Здійснювати самостійний вибір, ухвалення рішення та відповідальність щодо методів і підходів вибору оптимальної хмарової архітектури організації розподілених обчислень на основі існуючих класів мікросервісів.  

Переваги даного навчання

Онлайн заняття з використанням платформи Zoom

Дана форма передбачає можливість живого спілкування з лектором під час проведення занять, що будуть проходити з використанням платформи Zoom у певні зазначені дні. Розклад онлайн занять буде надсилатися всім слухачам згодом. 

Доступ до відеозаписів всіх занять

Після проведення кожного онлайн заняття у той же день Ви отримаєте його відеозапис з матеріалами до нього, Ви матимете змогу переглядати відеозапис у зручний для Вас час.

Постійне спілкування протягом навчання

Протягом всього навчання лектор буде спілкуватися з учасниками, перевіряти їх самостійну роботу та допомагати з вирішенням її виконання. Лектор буде давати вичерпну відповідь на всі питання учасників.

Етапи проходження навчання

1

Реєстрація на сайті

Залиш свою заявку на участь у даному заході та очікуй листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.

2

Оплата рахунку та участь у заході

Сплати за участь у заході та очікуй посилання на участь з використанням платформи Zoom.
Ми нагадаємо тобі 25 жовтня 2022 року про вебінар.  

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Після кожного заняття у той же день, ми надішлемо на пошту доступ для перегляду його відеозапису разом з роздатковим матеріалом для завантаження. (Примітка. Доступ надається через Google Disk, тому для отримання доступу до заходу необхідно мати пошту Gmail)

4

Самостійна робота та її оцінювання

Даний курс передбачає самостійну роботу та оцювання її лектором. Слухачі, які успішно завершили вивчення курсу на рівні більше 80% балів, отримають безкоштовно сертифікат AWS Graduate.    

5

Отримання сертифікату 

Після успішного завершення навчання слухачі отримують сертифікат. Приклад сертифікату наведено нижче.

СЕРТИФІКАТ УЧАСНИКА

Illustration

Зареєструватися на захід

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.