Освітній захід: «Оцінка прийнятності припущення про безперервність діяльності та належного розкриття відповідної інформації під час аудиту фінансової звітності. Вплив подій після звітного періоду на фінансову звітність та аудиторський звіт» подарунок: Вебінар: «Контрольовані іноземні компанії: їх ідентифікація та особливості оподаткування їх діяльності згідно українського законодавства» (короткостроковий захід)

«Оцінка прийнятності припущення про безперервність діяльності. Вплив подій після звітного періоду на фін. звітність»

Вид: освітній захід

Тривалість: 10 академ. години

Лектор: Валентина Рядська

Форма проведення: відеозаняття

Вартість: 525 грн.

«Контрольовані іноземні компанії: їх ідентифікація та особливості оподаткування їх діяльності згідно українського законодавства»

Вид: короткостроковий захід

Тривалість: 2 академ. години

Лектор: Катерина Проскура

Форма проведення: відеозаняття

Вартість: безкоштовно у подарунок

До кінця акційної пропозиції

0Днів
0Годин
0Хвилин
0Секунд

«Оцінка прийнятності припущення про безперервність діяльності та належного розкриття відповідної інформації під час аудиту фінансової звітності. Вплив подій після звітного періоду на фінансову звітність та аудиторський звіт»

«Контрольовані іноземні компанії: їх ідентифікація та особливості оподаткування їх діяльності згідно українського законодавства»

Лектор: Валентина Рядська

Член Ради ВПГО «САУ», д.е.н., професор кафедри фінансового менеджменту та маркетингу ПрАТ «Українсько-Польський ВНЗ «Центрально-Європейський університет»

Ми рекомендуємо курс, якщо ви:

● аудитор;● асистент аудитора/кандидат в аудитори/студент;● власник бізнесу/фінансовий керівник/управлінський персонал підприємства.

Теми, які ви вивчите:

● застосування припущення про безперервність діяльності при складанні фінансової звітності;● відповідальність аудитора щодо використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку під час складання фінансової звітності;● мета та зміст виконання аудиторських процедур;● вплив результатів оцінки припущення щодо безперервності діяльності на аудиторську думку;● розгляд подальших подій в процесі складання фінансових звітів;● аудиторські процедури щодо подій після звітного періоду.

Лектор: Катерина Проскура

д.е.н., головний науковий співробітник ЛЕД «Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України», сертифікований аудитор, ACCA DipIFR

Ми рекомендуємо курс, якщо ви:

● аудитор/бухгалтер;● асистент аудитора/кандидат в аудитори/студент;● власник бізнесу/фінансовий керівник/управлінський персонал підприємства.

Теми, які ви вивчите:

● визначення «контрольованої іноземної компанії»;● як оподатковувати прибуток іноземної компанії в Україні?● умови звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії;● як здійсюватиметься звітування про контрольовані іноземні компанії та декларування набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях;● адміністрування та податковий контроль за контрольованими іноземними компаніями;● особливості проведення аудиту та надання висновку аудиторської компанії, що підтверджує фінансову звітність контрольованої іноземної компанії.

Програма заходу

50% теорії та 50% практики

 • Тема 1. Застосування припущення про безперервність діяльності при складанні фінансової звітності

  Що розуміють стандарти під «припущенням щодо безперервності»; що таке «суттєва невизначеність стосовно здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі»; порівняння вимог МСФЗ та НП(С)БО до оцінки та розкриття інформації щодо «припущенням щодо безперервності» та «суттєвої невизначеності стосовно здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі»; приклади подання інформації у примітках до фінансової звітності стосовно «припущенням щодо безперервності» та «суттєвої невизначеності стосовно здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі».

 • Тема 2. Відповідальність аудитора щодо використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку під час складання фінансової звітності

  Зв'язок між припущенням про безперервність діяльності та передбачуваною цінністю фінансових звітів для зовнішніх користувачів; розуміння аудитором бізнес-ризиків підприємства та визначення суттєвості для оцінки розкриття інформації щодо можливості застосування припущення щодо безперервності діяльності.

 • Тема 3. Мета та зміст виконання аудиторських процедур

  Що повинен зробити аудитор, щоб виявити, зрозуміти та оцінити ризики функціонування підприємства, які можуть мати вплив на можливість його діяльності на безперервній основі; як повинна відбуватись комунікація між аудитором та керівництвом підприємства під час дослідження питань, що пов’язані з оцінкою припущення про безперервність діяльності.

 • Тема 4. Вплив результатів оцінки припущення щодо безперервності діяльності на аудиторську думку

  Чи завжди аудитор повинен включати параграф про безперервність діяльності до тексту аудиторського звіту; коли питання про застосування припущення щодо безперервної діяльності не впливає на аудиторську думку, але повинно відображатись в тексті аудиторського звіту; за яких умов застосування припущення щодо безперервної діяльності може впливати на аудиторську думку про достовірність фінансової звітності.

 • Тема 5. Розгляд подальших подій в процесі складання фінансових звітів

  Ключові дати в процесі складання фінансових звітів: дата фінансових звітів, дата затвердження фінансових звітів, дата оприлюднення фінансових звітів. Вимоги МСФЗ та НП(С)БО щодо розгляду подій після звітної дати, які повинні бути враховані під час складання фінансових звітів: коригуючі та некоригуючі події. Приклади подання у фінансових звітах наслідків подій після звітної дати.

 • Тема 6. Аудиторські процедури щодо подій після звітного періоду

  Період після звітної дати, для якого повинні виконуватись аудиторські процедури. Процедури, які виконує аудитор для дослідження подій після звітної дати. Комунікація між аудитором та керівництвом підприємства під час дослідження подій після звітної дати. Дії аудитора, якщо було встановлено події після звітної дати, які не було враховано при складанні фінансових звітів. Дослідження подальших подій після надання аудиторського звіту, але до дати оприлюднення (публікації) фінансових звітів. Дослідження подальших подій після оприлюднення (публікації) фінансових звітів.

Програма заходу

50% теорії та 50% практики

 • Блок 1

  1. Визначення «контрольованої іноземної компанії».
  2. Як оподатковувати прибуток іноземної компанії в Україні?
  3. Умови звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії.
  4. Як здійсюватиметься звітування про контрольовані іноземні компанії та декларування набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях.

 • Блок 2

  1. Адміністрування та податковий контроль за контрольованими іноземними компаніями.
  2. Особливості проведення аудиту та надання висновку аудиторської компанії, що підтверджує фінансову звітність контрольованої іноземної компанії.

Етапи проходження навчання

1

Реєстрація на сайті

Залиш свою заявку на участь у даному заході та очікуй листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.

2

Оплата рахунку

Сплати за участь у заході та очікуй посилання на свою електронну адресу з доступом до відеозанять. Матеріали заходу завантажуються. 

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Після того, як оплата буде успішно пройдена - ми надішлемо на пошту доступ для перегляду відеозанять. (Примітка. Доступ надається через Google Disk, тому для отримання доступу до заходу необхідно мати пошту Gmail)

4

Отримання сертифікату

Через 2 тижні на електронну адресу, вказану при реєстрації, ми направимо сертифікат про проходження даного заходу. Якщо лист так і не дійшов - напиши нам, ми його обов'язково продублюємо!  

Зареєструватися на акційну пропозицію

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.