Підвищення кваліфікації бухгалтерів

Незабаром

Освітній захід: «Практикум по складанню інтегрованої звітності»

6 годин

19-20 грудня об 11:00

1290 грн.

Відеозаняття

З 19 жовтня відповідно до нового Положення про безперервне професійне навчання аудиторів №400 (зі змінами внсееними згідно з Наказом Міністерства Фінансів №447 від 21.08.2023) записи занять не зааховуються в безперевне професійне навчання аудиторів, але ми рекомендуємо використовувати для проведення внутрішньофірмової підготовки кадрів та їх підвищення кваліфікації, а також як методичний матеріал.

Відеозанняття: «Облік та оподаткування об’єктів інтелектуальної власності»

4 години

860 грн.

Відеозанняття: «Новації Закону України «Про акціонерні товариства»

4 години

590 грн.

Відеозанняття: «Попередження легалізації коштів зароблених злочинним шляхом та фінансування тероризму в країнах ЄС та ОЕСР»

2 години

415 грн.

Відеозанняття: «Практика визначення збитків підприємств, понесених внаслідок збройної агресії РФ (матеріальні збитки та упущена вигода)»

3 академ. години

490 грн.

Відеозанняття: «Особливості визначення справедливої вартості фінансових активів і не тільки – погляд аудитора»

4 академ. години

495 грн.

Відеозанняття: «Контрольовані іноземні компанії: їх ідентифікація та особливості оподаткування їх діяльності згідно українського законодавства»

2 години

395 грн.

Відеозанняття: «Найрозповсюдженіші помилки при складанні фінансової звітності за МСФЗ»

8 годин

845 грн.